Odgovor je u očima

Tehnika desenzitizacije i reprocesuiranja očnim pokretima, Eye Movement Desenzitisation and Reprocessing, ili skraćeno EMDR nastala je kao vid individualne psihoterapije za ljude koji su preživeli traumu. Ovu tehniku je razvila Francine Shapiro i u njenoj osnovi stoji pretpostavka da u korenu psihopatologije leže teške i bolne traumatske uspomene. Shapiro je …

Read More

Pesme o kauču i savetovanju

“Songs of Couch and Consultation” je ime albuma pevačice Katie Lee, koji je izdat 1961. godine i sadrži pesme o psihoterapiji (psihijatriji/psihologiji). Tri pesme sa albuma možete poslušati ovde. Evo nekoliko naslova pesama: Shrinker man Repressed Hostility Blues Schizophrenic Moon It Must Be Something Psychological Life Is Just A Bed …

Read More

Tri psihoterapijska pristupa

Ove klipove treba da pogleda svako ko je zainteresovan za psihoterapiju i savetovanje. “Tri psihoterapijska pristupa” uključuju Karl Rodžersa (terapija usmerena na klijenta), Albert Elisa (REBT) i Fric Perlsa (geštalt terapija). Snimljeni su 1965. godine. Na terapiji je Glorija, tridesetogodišnja razvedena žena. Karl Rodžers Fric Perls Albert Elis Please follow …

Read More