PsihoMisterije: Evo ti srce na dlanu

piše: Zorka Vuković

Tvrdičluk je osobina koju, bar javno, rado osuđujemo. Da li je u pitanju Diznijev Deda Baja ili Dikensov Skrudž, Molijerov „Tvrdica“ ili neko od poznanika čvrsto stisnute šake, uglavnom ćemo se složiti da je to loša karakteristika. „Široka ruka“, bar na prvu loptu, deluje kao vrlina. A šta se dešava kada darežljivost pređe granicu?

Kolege iz Brazila,  Fereira-Garsia sa saradnicima,  napominju da se patološka darežljivost (PD) obično definiše kao gubitak „instinkta posedovanja“ i suprotnost kompulsivnom sakupljanju ili „hordingu“. Oni opisuju takav slučaj.

Pacijent P.A, star 49 godina, primljen je na posmatranje nakon što je porodica primetila promene u njegovom ponašanju i afektu. Te promene su usledile nakon što je P.A, godinu dana pre prijema, doživeo moždano krvarenje. Najizraženija bihejvioralna posledica koju supruga i sin navode, bila je gubitak sposobnosti da razumno upravlja imovinom. Od tihog, opreznog i promišljenog čoveka, postao je osoba koja šakom i kapom daje novac. Samo uz konstantnu kontrolu porodice, P.A. je uspevao da izbegne upadanje u veće dugove. Supruga navodi da je ostavio svoj posao uspešnog menadžera  sektora internacionalne kompanije. Sa žarom i bez promišljanja pacijent je kupovao hranu i grickalice deci beskućnicima. Posao koji je pokrenuo sa rođakom je propao,  jer je P.A. uglavnom  davao proizvod bez nadoknade. Kada bi ga članovi porodice suočili sa problemom, okretao je stvari na šalu ili bi se naljutio i napustio kuću.

Autori navode da je po prijemu pacijent bio svestan vremena i prostora, da nije prijavljivao promene u apetitu i telesnoj težini, kao ni neuobičajeno izražen osećaj krivice, samoobezvređivanja, niti misli o samoubistvu. Ipak, priznao je da se oseća bezvoljno, te da je nezainteresovan za seks i život generalno. Žalio se na nedostatak volje i inicijative, zaboravnost,  a naveo je i da pati od umora i nesanice, kao i da u proseku spava manje od četiri časa u toku dana. Osim simptoma depresije, autori su kod pacijenta primetili i snižen afekat, kao nedostatak istrajnosti i nemogućnost planiranja. Intelektualne sposobnosti su bile očuvane. Nisu zabeleženi simptomi manije ili demencije. Pacijent je bio svestan promena u svom ponašanju, ali je imao opravdanje za njih, poput: „Suočio sam se sa smrću, sad želim da se radujem.“ Skener je pokazao promene na mozgu. Istorija bolesti pacijenta ukazuje na probleme sa visokim pritiskom (što objašnjava uzrok moždanog krvarenja), ali i na izraženu depresivnu epzodu sa suicidnim mislima, pet godina pre šloga. Tada je lečen odgovarajućim medikamentima. I otac i brat bolovali su od depresije, a bratovljeva bolest je kulminirala samoubistvom.

S obzirom na ličnu i porodičnu istoriju bolesti, autori pišu da su pacijentu ponovo prepisani isti lekovi koje je uzimao tokom poslednje depresivne epizode. Tvrde da su se simptomi depresije povukli nakon nekoliko nedelja. Patološka darežljivost nije nestala ni dve godine tokom uzimanja farmakoterapije kada su pacijentu lekovi ukinuti, a praćenje slučaja okončano.

U pokušaju da patološku darežljivost (PD) klasifikuju, Fereira-Garsia i saradnici navode se ovaj simptom retko javlja izdvojeno. Autori naglašavaju kako se PD povremeno beleži u sklopu složenije bolesti, kao što je manija, demencija (koje su kod „našeg“ pacijenta isključene), ili Parkinsonova bolest. Promene u samoj ličnosti pacijenta mogu se javiti kao posledica različitih lezija mozga, pa je moguće da se javi i izolovana PD, iako slučajevi pre opisanog nisu zabeleženi.

PD ima sličnosti sa kompulsivnom kupovinom ili kockanjem, koji se svrstavaju u poremećaje kontrole impulsa. U pacijentovom proaktivnoj tendenciji ka davanju, jasnoj nameri i uživanju u tome, autori nalaze sličnosti sa navedenom grupom poremećaja.

Featured Image: www.wallpapersshock.com

 

Referenca:

Ferreira-Garcia R, Fontenelle LF, Moll J, de Oliveira-Souza R. (2014) Pathological generosity: An atypical impulse
control disorder after a left subcortical stroke, Neurocase, 20(5):496-500

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *