Sigurni atačment: Da li je prava ljubav dosadna?

Kao što smo pisali i u prethodnim člancima o atačmentu, postoje četiri bazična stila privrženosti. Svi imamo potencijal da reagujemo na bilo koji od ta četiri načina u nekom trenutku života, ali ipak (najčešće) postoji jedan tip reagovanja koji je za nas najkarakterističniji, i koji se naziva dominantnim stilom privrženosti. Ovo je stil koji se često ispoljava kada smo pod stresom. Privrženost se odnosi na jedinstvenu vezu koja se stvara u ranom detinjstvu, ali utiče na način na koji sklapamo odnose i u odraslom dobu. Kada razmatramo stilove privrženosti u odraslom dobu, dve stvari se uzimaju u obzir: kako se osećamo u vezi sa sobom i kako se osećamo u vezi sa drugim ljudima. Sigurni atačment karakteriše pozitivno viđenje sebe i pozitivno viđenje drugih ljudi. Ljudi sa ovim stilom privrženosti imaju visoko samopouzdanje, pozitivan pristup drugima kao i kapacitet za intimne odnose. Njihove veze ne moraju biti savršene, ali su ljudi sa sigurnom privrženošću sposobni da se izbore sa teškoćama. Ono što je još karakteristično za ove ljude je da mogu da zavise od svojih partnera, i da im pokažu određenu ranjivost ne isključujući pri tome potrebu za autonomijom i nezavisnošću u odnosima. Mogu da se distanciraju u vezi, da na realističan način sagledaju partnera i problem u vezi. Mnogi ljudi smatraju odnose ovakvog tipa ‘’dosadnim’’. ‘’Najveće’’ ljubavne priče zasnovane su na obrascima koji su u svojoj suštini nezdravi, pa bi tako Ariel iz Male sirene imala anksiozno preokupirani atačment, spremna da odustane od svoje prirode sirene samo da bi bila sa princem, baš kao i Bella iz Twilight sage, a Zver iz Lepotice i zveri je tipičan primer izbegavajućeg obrasca. U medijima su toliko prisutne slike razvoda, konflikata, burnih veza, kao, uostalom, i u ljudskom iskustvu, tako da nam stabilnost i sigurnost ne deluju poznato. Ponekad je ljudima potrebno ‘’reprogramiranje’’ upravo da bi se oslobodili ove zablude – da je sigurna ljubav nešto što je dosadno, monotono, lišeno uzbuđenja.

Kako nastaje sigurni stil privrženosti? Roditelji ove dece imaju tendenciju da se više igraju sa njima, da brže odgovaraju na njihove zahteve i generalno su responzivniji na potrebe dece nego roditelji dece sa nesigurnim stilovima privrženosti. Ova deca su tokom detinjstva više empatična, manje agresivna, zrelija nego deca sa ambivalentnim ili izbegavajućim stilovima. Na ovakvom pristupu zasnovan je i pristup roditeljstvu koji se zove attachment parenting, a podrazumeva da je ‘’sigurna baza’’ koju stvaramo u ranom detinjstvu kao roditelji ključna za dalji razvoj dece.

U odraslom dobu, ljudi sa sigurnim atačmentom imaju odnose sa drugima koji su bazirani na poverenju, u kojima obe strane uživaju, imaju odgovarajuću socijalnu podršku, sposobnost i kapacitete da sa drugim ljudima dele osećanja. Ljudi sa sigurnim atačmentom zapravo su sposobni da formiraju intimne odnose sa odgovarajućom bliskošću i povezanošću a da u okviru njih ipak zadrže distancu i diferenciranost. Poruke koje upućuju partnerima su konzistentne i lišene duplih poruka i ambivalencije, ljudi koji su sa njima u vezi ‘’znaju na čemu su’’. Ljudi sa sigurnim stilom privrženosti su zadovoljniji u svojim vezama, ali i spremniji da ih prekinu ukoliko one zaista ne zadovoljavaju njihove potrebe za nežnošću i pripadanjem, kao i nezavisnošću i diferencijacijom. Kada im je partner uznemiren, nude se da ga uteše i smire, a takođe isto očekuju i oni od partnera.

cbbe55a87affaef76e0579d9a08f3916

U već čuvenom i često citiranom istraživanju Hazena i Shavera, 56 procenata ljudi procenjuje da imaju siguran stil privrženosti, dok se 25 procenata prepoznaje u odbacujućem, a 19 u ambivalentnom i anksioznom stilu. Hazen i Shaver su ujedno prvi koji su pokušali da konceptualizuju romantičnu ljubav kroz stilove privrženosti.

‘’Drama’’ koja nedostaje kao začin vezama sa ljudima koji su sigurno privrženi svakako je neophodna da bi prikaz ovakve veze bio zanimljiv u vidu štiva, veze, pa čak i rok pesme. Evo nekoliko primera: ‘’Baby’’ iz Prljavog plesa, kada je Johnny Castle ‘’otkači’’ tvrdeći da za nju nije dovoljno dobar, ne postaje anksiozno-preokupirana već ga ‘’pušta’’ da sam razreši svoje unutrašnje konflikte pre nego što stupe u odnos. Iz odnosa sa ocem, koji je ne podržava a ona se ipak ponaša suprotno njegovim željama, jasno je i da je sigurna u očevu ljubav i činjenicu da će je on podržati čak i ako pogreši. Drugi dobar primer je Mr Darcy iz Bridget Jones’ Diary, koji ostaje sa Bridget koja mu se istinski dopada čak i pošto pronađe njene dnevničke zabeleške o njemu i poklanja joj novi dnevnik za novi početak. Sigurni stil ovih likova još je očigledniji upravo zbog činjenice da su u vezi sa partnerima čiji stil nije siguran i koji stoga preduzimaju razna izbegavajuća ponašanja i pribegavaju mehanizmima odbrane, ali sigurni ostaju ‘’sigurni’’ i samopouzdani čak i pod stresom.

 

Autor: Marica Stijepović

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *