PSIHOBRLOG PREPORUČUJE 06/07/2016

Ovonedeljne aktuelne psiho-teme i najbolji tekstovi iz svetskih i domaćih medija: Studija slučaja koja opisuje moždane aktivnosti čoveka tokom jednog izuzetnog iskustva – naime, osećao je da mu se obraća i približava Bog. Kako preterana kontrola na poslu od strane vašeg menadžera, uništava poverenje i kreativnost. Lažna premisa korišćenja tehnologije …

Read More

Moralna fleksibilnost i moralne dileme

Najranije značajnije teorije psihologije morala (Kolbergova i Pijažeova), pod uticajem su Kantove deontološke etike. Njegov kategorički imperativ kao moralni zakon glasi: „Postupaj tako da maksima tvoje volje uvek može istovremeno važiti kao princip sveopšteg zakonodavstva“. Prema ovoj verziji očekujemo da bi oko moralnih uverenja trebalo da postoji univerzalni konsenzus, što …

Read More