Bez prava na tugovanje: “Rudderless”

Piše: Marica Stijepović *PAŽNJA: U tekstu su neizbežno prisutni SPOILERI* Kenet Doka definiše posebnu vrstu tugovanja u kojoj ”ožalošćeni nema pravo da tuguje”. Izraz ”disenfranchised” koji nema adekvatan prevod na srpski jezik, odnosi se upravo na uskraćivanje prava. Prema autorima koji su se bavili ovim fenomenom, termin ”obespravljen” možda i …

Read More