Mikrodoziranje: LSD između anegdota i šarlatanstva

Koncept microdosinga nije nov ni nepoznat u medicini, a podrazumeva da niske doze leka najverovatnije nemaju nikakve sporedne efekte ali ni farmakološko dejstvo. Mikrodozom se smatra minimalna doza nekog leka, a trenutno su dozvoljene studije sa mikrodozama u veoma ranim fazama razvitka leka. Međutim, u poslednje vreme na mala vrata …

Read More

Pozadina pesme “Chandelier”: Kompulsivno napijanje i potiskivanje osecanja

Piše: Marica Stijepović Takozvano kompulzivno napijanje ili binge drinking prepoznato je kao posebna forma konzumiranja alkohola. Naime, radi se o ”epizodičnom” konzumiranju, kada se za kratko vreme konzumira velika količina alkoholnih pića sa namerom da se čovek ”obeznani”. Prema British Medical Association još uvek nema jasne definicije ovog tipa pijenja, …

Read More

PsihoMisterije | Kada sreća pusti kandže

Piše: K. Z. Vuković Patološko kockanje je problem koji je od strane psihijatrije zvanično priznat već nekoliko decenija – 1980. uvršten je u Dijagnostički i statistički priručnik mentalnih poremećaja Američkog psihijatrijskog društva pod imenom „Nekategorisani poremećaj kontrole impulsa“, da bi 2013. bio uključen u kategoriju „Zavisnost i  povezani poremećaji“. Ovaj …

Read More

Kratko putovanje kroz istoriju psihodelične psihijatrije

Švedski hemičar Albert Hofman 1943. godine otkrio je  sasvim slučajno psihodelična svojstva LSD-ja. Narednih godina kreće ekspanzija interesovanja medicinske struke za ovu supstancu, praćena brojnim eksperimentima. Polagane su tolike nade u njena terapijska dejstva, da su očekivali da prevaziđe sve ostale psihijatrijske i psihološke tretmane, uključujući elektrokonvulzivnu terapiju i psihohirurgiju. …

Read More