Hari Poterove čini za smanjenje predrasuda

harry-potter-deathly-hallows-part-2-blu-ray-300Jedan od glavnih ‘’pozitivnih’’ likova i ‘’glasova mudrosti’’ u romanima o Hariju Poteru, Albus Dambldor, izjavio je  (između ostalih mudrosti): “Differences of habit and language are nothing at all if our aims are identical and our hearts are open”. Ovo je samo jedna u nizu direktno i indirektno izrečenih moćnih poruka koje u ovim knjigama promovišu socijalnu jednakost i pravdu.

Svet koji je Joanne K Rowling izgradila u sedam knjiga o Hariju Poteru je kompleksan, bez crno-belih primesa. Ovo je svet koji je paralelan i nevidljiv ljudima bez magije, čiji je pogrdni naziv ‘’normalci’’ (muggles) ili još gore – ‘’blatokrvni’’.  U svetu čarobnjaka blatokrvni se susreću sa istom vrstom diskriminacije i stigmatizacije kakvu provocira bilo koja različitost u našem, ‘’blatokrvnom’’ svetu. Čak i ako je čarobnjak veoma moćan i uspešan, ali potiče iz porodice blatokrvnih, suočava se sa podsmehom, kao, recimo, Hermiona, dok Severus Snejp sebe, zbog svog porekla, naziva ‘’polukrvnim’’ u svojoj tinejdžerskoj beležnici. Međutim, dešava se da ljudi koji imaju blatokrvne gene budu najglasniji i najkrvoločniji u veličanju svog čarobnjačkog porekla i ‘’čistih’’ čarobnjaka, baš kao Tomas Ridl.

Glavni junak Hari Poter, odgajan kao čarobnjak u svetu blatokrvnih, koji mrze čarobnjake i plaše ih se, izgrađen je tako da ga pored hrabrosti odlikuju i pozitivne vrednosti kao što je borba protiv socijalnih nejednakosti i nepravde. Vidimo to najbolje u njegovom odnosu prema Dobiju i drugim kućnim vilenjacima, pa čak i Kričeru koji Harija mrzi i prezire. Kao antipod Hariju izgrađena je figura glavnog ‘’negativca’’, Voldemora, koji (iako i sam ‘’normalskog porekla’’) misli da moć treba da imaju isključivo ‘’čistokrvni’’ čarobnjaci i veštice. Takođe, u svetu čarobnjaka i veštica postoji stroga društvena hijerarhija koja rezultira predrasudama. Pored pomenutih kućnih vilenjaka, ‘’polukrvnih’’ čarobnjaka i ‘’normalaca’’, stigmatizuju se, na primer, i ‘’polu-džinovi’’, goblini. Neka od ovih bića ne smatraju se uopšte ‘’ljudskim’’ vrstama, ali glavni junak sa svima njima pokušava da ostvari ‘’ljudski’’ kontakt.

Iz ovog razloga, kao i iz razloga enormne popularnosti knjiga pa samim tim i pretpostavke o njihovom velikom uticaju, ove godine je sprovedeno istraživanje kako izloženost odlomcima iz knjiga o Hariju Poteru i diskusija o njima utiču na smanjenje predrasuda, i to kroz nekoliko varijabli. Jedna varijabla je identifikacija sa glavnim ‘’pozitivcem’’ Harijem a druga identifikacija sa Voldemorom kao ‘’negativcem’’ koji je nosilac negativnih vrednosti kao što je diskriminacija, a povezano sa Bandurinom teorijom učenja po modelu. U jednom eksperimentu sa decom osnovnoškolskog uzrasta, čitani su im odlomci iz knjiga o Hariju Poteru koji su u eksperimentalnoj grupi diskusijama bili povezani sa temom predrasuda, a u kontrolnoj grupi nisu. Deci je davan i upitnik kojim su ispitivani stavovi i predrasude prema imigrantima. Pokazano je da su se ovi stavovi značajno poboljšali! Istraživanje je ponovljeno na grupi srednjoškolaca i studenata sa istim rezultatima.

Kako su se ova istraživanja bazirala i na teoriji o produženom kontaktu, pokazalo se da je kontakt koristan čak i kada nije neposredan već preko glavnog lika koji ne pripada istoj grupi kao i mi (čarobnjaci su nepostojeća grupa), ali ima neke iste karakteristike. Međutim, ispostavilo se takođe da identifikacija sa glavnim junakom nije isto što i potpuni izostanak identifikacije sa ‘’negativcem’’. U studiji, kao i u kasnijim studijama sa decom srednjoškolskog uzrasta, ispostavilo se da ove dve vrste identifikacije ne koreliraju, a u trećoj studiji su zapravo veoma nisko korelirale. Ovo je verovatno zbog toga što su u knjigama konzistentno prikazana uverenja i ubeđenja dvojice glavnih junaka, i ključna poruka je da i pozitivni i negativni aspekti postoje u ljudima. Čak i pozitivni likovi kao što je Hari imaju svoje ‘’mračne strane’’. Kako je korelacija među ovim vrstama identifikacije dobijena na uzorku studenata, to je verovatnije da se radi o kompleksnoj poruci koju će pre razumeti stariji ispitanici.

reading-book-harry-potter-jk-rowling-hd-wallpaper

U studiji se kao kontrolna varijabla nije pojavilo čitanje drugih knjiga u kojima se lako identifikovati sa glavnim junakom, ali jeste generalno da li ispitanici čitaju i koliko, jer je polazna pretpostavka da obrazovanje, a naročito čitanje knjiga, samo po sebi funkcioniše kao prevencija predrasuda, to jest utiče na njihovo smanjenje. Praktična implikacija je da treba uključiti ovakve knjige u školske programe kao i ohrabriti učenike, naročito adolescente, na čitanje. Po nekim istraživanjima, i samo čitanje bez prateće diskusije značajno je uticalo na smanjenje predrasuda. Uticaj knjiga na adolescente može u nekim slučajevima biti moderiran individualnim varijablama kao što je psihološka reaktivnost.

Autor: Marica Stijepović

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *