“Maps to the stars”: Razorno dejstvo porodičnih tajni

Piše: Marica Stijepović

14290_Maps to the Stars

*PAŽNJA: U tekstu su neizbežno prisutni SPOILERI*

U porodičnoj psihoterapiji, tek negde osamdesetih godina prošlog veka pojavljuje se veća zainteresovanost za rad sa tajnama, kao i istraživanja na ovu temu. Sistemsko određenje tajni podrazumeva da, kada u porodici postoji tajna, stvaraju se koalicije – sa jasno podvučenim granicama između ”onih koji znaju i onih koji ne znaju”. To je najčešće deo priče o lojalnosti: čuvanjem tajne pokazujemo lojalnost i pripadnost porodici. Tajna je namerno sakrivanje, a u osnovi su strah, anksioznost i stid. Osećanje krivice odnosi se na naše ponašanje, a stid se odnosi na ono što osećamo da jesmo. Neke tajne više od drugih uslovljavaju anksioznost i krivicu, kao, na primer, incest.

Kada u porodici postoje tajne, često se javljaju i simptomi. Veza između simptoma i tajni je složena. Neki simptomi postaju tajna, kao alkoholizam, narkomanija, mentalna bolest, epilepsija… neki su simboli i metafore tajne, kao pranje ruku kod opsesivno-kompulsivnih, ćutanje (mutizam), a neki simptomi imaju funkciju distrakcije od sadržaja tajne, kao poremećaj ponašanja kod dece ili adolescenata. Takođe, u porodicama u kojima postoje tajne često se javljaju i laži i prećutkivanja. Na magijskom nivou, ako se tajna kaže naglas, to znači da ona stvarno postoji.

Upravo posledicama čuvanja toksične tajne bavi se film Maps to the stars. Na samom početku upoznajemo Agatu, koja je zbog poremećaja ponašanja – piromanije – izmeštena iz porodice porekla i smeštena u mentalnu instituciju do punoletstva. Njeno ime na grčkom znači ”dobra”. Ironično, kao u većini porodica čiji je bazični – manifestni – simptom poremećaj ponašanja, Agata je ”bolesni član”, nosilac porodične patologije.

Roditelji, naročito otac, prećutkuju i samo njeno postojanje, i trude se da je drže podaleko od ”zdravog siblinga”, brata, kao da je njen poremećaj zarazan. O porodičnom životu pre Agatinog smeštanja u instituciju znamo malo, međutim jasno je da se nedostatak komunikacije o toksičnoj porodičnoj tajni – incestu – kod nje eksternalizovao kroz uporne, ponavljajuće snove o tome da se udaje za svog rođenog brata. Transgeneracijski incest kao porodična patologija govori kroz porodične snove i ono što se kod Agate ispoljava kao prisilna misao i radnja. Ovo je primer simptoma koji je metafora za tajnu i njen sadržaj. Nakon što otkrije tajnu, Agata doživljava nervni slom u toku kojeg pokušava istovremeno suicid, ubistvo i pali porodičnu kuću. Biva izopštena, kao neko ko je odao tajnu i ko je izdao porodicu. Kada se nekoliko godina kasnije vraća, na mestu stare kuće nema ničega.

Dok je Agata u instituciji, njen brat, kome je dodeljena uloga zdravog siblinga, takođe završava sa nepunih trinaest godina u instituciji na rehabilitaciji. Porodične tajne se nagomilavaju, i osim prvobitne, sada postoji i dečakova narkomanija, kao i Agatin poremećaj ponašanja. Agata se vratila i pokušava da ”ispravi” stvari, ali porodična pravila su suviše rigidna i porodične tajne suviše toksične, da na kraju odlučuje da završi ono što je započela – proces uništavanja dece rođene iz incesta. Koncept katarze u grčkim tragedijama upravo se zasnivao na pretpostavci da će otkrivanje toksične tajne dovesti do uništenja glavnog lika, pa se tako Edip, nakon što sazna da se oženio svojom majkom, oslepljuje, njegova majka-žena se ubija a deca nasleđuju očeve grehe. Agata takođe dvostrukim samoubistvom, na koje brat ovoga puta, kada i sam zna tajnu, pristaje, pokušava da prekine začarani krug incesta i tabua čije su žrtve ona i brat – prekidanjem njihovog života u adolescentnom periodu očito je da neće biti druge dece koja će naslediti njihove grehe. Ovo je u skladu sa nalazima vezanim za ovakve porodice: Van der Kolk je smatrao da je kompulsivno ponavljanje traumatskog događaja potrebno kako bi žrtva osetila da je njome ovladala i da bi se makar na kratko oslobodila osećanja da je bespomoćna i ”loša”.

maps-to-the-stars-mia-wasikowska

Uprkos tome što je možda i najsimpatičniji lik u plejadi antipatičnih likova u ovom filmu, Agata nije nevina žrtva već je itekako sklona impulsivnom i destruktivnom ponašanju i reagovanju, naročito nakon što prestane sa uzimanjem lekova i doživi potpuno odbacivanje od brata, oca i majke. Na momente gledalac ima utisak da je Agatino ludilo zapravo jedna forma humanosti, jer ona traži komunikaciju, bliskost i toplinu, koju uporno ne dobija. Pod ekstremnim stresom, ponaša se destruktivno i agresivno. Takođe je tome sklon i brat, koji u jednom trenutku doživljava nervni slom. Kako se radi o detetu filmskoj zvezdi, nakon toga mu prekidaju ugovor a majka verbalno formuliše svoj najveći strah ”sada će ceo svet znati”, ”svet će znati da smo počinili zločin”. Na magijskom nivou, upravo činjenica da su svi saznali pokazuje da je zločin zaista počinjen.

Agatin otac bavi se, ironično, life couchingom holivudskih zvezda, i u potpunosti negira emocionalne veze koje postoje između Agate i majke ili Agate i brata, kao i njenu potrebu da ”izgladi odnose”. Ravnodušno saopštava ženi da su se njih dvoje uvek nosili sa stvarima na različite načine. Majka je pod vidnim stresom, ambivalentna je i slomljena osećanjem krivice. Kada joj Agata dođe u posetu, evidentno je da porodica živi u kući sa providnim zidovima i ogromnim sobama. Ovo je svojevrsna ironija, jer porodica sa toliko tajni, kojima se pridružuje i Agatina mentalna bolest, živi naoko transparentno, a to je očeva želja – majka govori Agati da otac želi da svi vide kako živimo. Upravo on, kao glavni čuvar porodičnih tajni, insistira na tome da na banalnom, svakodnevnom nivou, porodični život bude što transparentniji. Majka prikuplja snagu da sa Agatom otvoreno razgovara o tajni, da izrazi svoja osećanja vezana za nju, na ambivalentan način – ”bojim se”, započinje rečenicu a završava je sa ”bojim se zbog onoga što si učinila”, izbegavajući da govori o glavnom problemu kao da je Agatino ponašanje veći problem. Međutim, otac opstruira ovaj pokušaj porodične otvorene komunikacije koji je mogao rezultirati oslobađanjem barem od dela tereta i Agate i majke; sama komunikacija sa Agatom za njega je neprihvatljiva i on pokušava da je odstrani iz porodičnog sistema, najpre podmićujući je novcem a potom fizički je napadajući. Iako majka brani Agatu od njegovog napada, ostaje u koaliciji sa njim: ne odlazi za Agatom već je pušta da ode i nikada je ponovo ne potraži. Konačno se slama tek kada i sin završi u mentalnoj instituciji i kada i najmanji privid ”normalnog” života postaje nemoguć. Otac, nasuprot tome, preživljava mentalni slom oba deteta što nas upućuje na pretpostavku da je žrtvovao dobrobit dece opstanku, po svaku cenu, svog braka. U disfunkcionalnim porodicama česta je posvećenost braku umesto posvećenosti partneru. Nemamo utisak da je brak funkcionalan ni da su partneri bliski. Štaviše, u periodu nakon Agatinog odlaska majka se umrežava sa mlađim sinom. Ovo je u skladu sa nalazima da u porodicama sa ovako visoko disfunkcionalnim obrascima, roditelj je često frustriran i bespomoćan, oslanjajući se na dete da ispuni njegove potrebe ili ga uteši.

download

Mit o incestu između brata i sestre je veoma star, i to upravo mit o bratu i sestri koji su misteriozno rastavljeni na rođenju a potom osetili privlačnost jedno prema drugome. Implicitno je ovo sadržano i u Vagnerovoj operi Die Walkure, a kod egipatskih faraona ovakvi brakovi su bili česti, u pokušaju da se očuva ”čistoća” dinastije. Međutim Weissovi ne uspevaju da sačuvaju nikakvu čistoću, i njihova ”prljavština” se manifestuje u smislu Agatinih ožiljaka, menstrualne mrlje na prečistom kauču glumice za koju je radila, kroz majčino drhtanje i plakanje u kadi, kroz korišćenje narkotika Agatinog mlađeg brata. Koliko god krili tajnu, tajna kao zaseban organizam raste i nagriza porodicu.

Referenca:

Haskins, C. (2003). Treating Sibling Incest Using a Family Sistem Approach. Journal of Mental Health Counseling, 25(4), 337-350.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *