Randy Pausch- Poslednje predavanje

Randy Pausch, za sve one koji ranije nisu čuli za njega, je profesor sa Melon Univerziteta iz Carnegie-a. U četrdeset sedmoj godini, 2007. godine, utvrđena mu je dijagnoza raka pankreasa. Svestan da će uskoro umreti, profesor je odlučio da održi inspirativni govor pod nazivom “The Last Lecture”, koji je u stvari posvećen njegovoj deci.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *