Šta Mulan vidi u ogledalu: Kako ostvariti ciljeve uprkos ograničenjima i pravilima koje prihvatamo kao da su normalna

U terapiji posvećenošću i prihvatanjem, vrednosti su ono što nam je najvažnije, duboko u srcu. Dobijemo ih kao odgovor na pitanje šta želimo da uradimo sa svojim danima na Zemlji/kakva osoba želimo da budemo/kakve osobine želimo da razvijemo kod sebe. Vrednosti nisu isto što i ciljevi; prema popularnom objašnjenju, vrednost je mesto ka kome smo se uputili a cilj reka, planina ili dolina koju treba da pređemo na tom putu.

Ciljevi mogu da se postignu i ostave za sobom, dok su vrednosti proces. Na primer, ako želite bolji posao, možete ga naći i cilj je ispunjen, a vaša predanost poslu je proces koji traje celog života, i to je vrednost. Vrednosti koje deli većina ljudi mogu biti: porodični odnosi, intimni (partnerski) odnosi, roditeljstvo, prijateljstva, obrazovanje, karijera, rekreacija, spritualnost, pripadnost zajednici, fizičko zdravlje.

Hua Mulan živela je  u periodu Severnih i južnih kineskih dinastija, tačnije u periodu dinastije Severni Vej. Opevana je u Baladi o Mulan, koja govori o devojci koja se maskira u muškarca kako bi zamenila oca u vojsci. Mulan se borila dvanaest godina, i prema nekim izvorima nakon rata odbila je moguće nagrade te se vratila u svoj rodni grad. Balada o Mulan završava se Mulaninim povratkom u rodnu kuću i zaprepašćenjem saboraca koji dvanaest godina nisu primetili da je žena: kada dva zeca trče jedan pored drugog, zar možeš znati ko je on a ko ona?

Lako bismo mogli da postupke Mulan gledamo kroz prizmu koping mehanizama, i objasnimo njeno prerušavanje u muškarca i odlazak u rat natkompenzacijom – na kraju krajeva, šta je natkompenzacija ako ne borba? Istim mehanizmom možemo da objasnimo i njeno uspinjanje na vrh stuba (u crtanom) kako bi dohvatila strelu nakon što je kapetan Li pošalje kući zbog nespretnosti. Natkompenzacija se razvija kao odgovor na neku nezadovoljenu potrebu, ali borba za ono što nam je vredno je zapravo pozitivna.

Kada treba da ”recituje” kod provodadžike, Mulan izgovara ”Ispuni svoje dužnosti smireno i s poštovanjem; razmisli pre nego što postupiš; ovo će ti doneti čast i slavu”. Međutim, u kineskim bioskopima ova recitacija je prevedena u skladu sa konfučijanskim klasikom ”Tri pokoravanja i četiri vrline”. U konfučijanizmu se veoma poštuju odnosi i vođstvo, prema kojima vladari treba da vladaju, očevi da vode sinove a muževi žene.

U skladu sa kineskom tradicijom, Mulan je posvećena i odana kćerka jer odlazi u rat umesto oca, rizikujući život kako bi spasila njegov. U baladi, ona ima mlađeg brata i stariju sestru, ali ipak odlučuje da ode; na kraju balade, ne traži ništa sem da ode kući jer je ispunila svoju dužnost odane kćeri. Može se reći da se u istorijskoj verziji Mulan žrtvuje, zaboravljajući na sopstvene potrebe, u skladu sa tradicijom konfučijanizma, dok u Diznijevom crtanom ona sledi svoje vrednosti  i sopstveni put heroja.

U kineskoj tradiciji nije bila retkost, naročito nakon Mulan, da se žene prihvate ratničke uloge. Njihovi razlozi su često bili slični, ako ne i isti kao i razlozi Mulan , s tim što je njihovim odlukama pridodat princip yi – pravednost, koji je bio nov ali i dalje u skladu sa patrijarhalnom konfučijanskom tradicijom. Mulan je inspirisala mnoge istorijske ličnosti da vode hrabre živote uprkos ograničenjima koje normalno prihvatamo u svakodnevnom životu.

Preduzimanje akcije prema terapiji posvećenošću i prihvatanjem znači efektivnu akciju – onu koja će nas povesti u željenom pravcu. Ras Haris, autor jedne od ACT biblija, The happiness trap,  navodi da je potrebno da najpre identifikujemo svoje vrednosti, kako bi nas inspirisale, motivisale i vodile ka efektivnoj akciji. U terapiji, kada otkrijemo klijentove vrednosti, zajedno sa njim formulišemo ciljeve povezane sa vrednostima, a onda ga usmerimo na akciju i zajedno sa njim pratimo kako se ona odvija – koje su prepreke i kako ih klijent savladava.

U slučaju Mulan, vrednost ka kojoj stremi je posvećenost porodici, cilj koji je u skladu sa njenim vrednostima je da spasi očev život, a akcija koju preduzima je da se prijavi u vojsku i ratuje umesto oca. Prema principima ACT, patologija se zapravo može svesti na izbegavajuća  ponašanja, kao što su distrakcije, izostajanja sa bitnih događaja, ”putovanje kroz vreme” u mislima ili čak samodesktruktivna ponašanja kao korišćenje alkohola ili droge. Izbegavajuća ponašanja, koja su autorke knjige ACT for adolescents  skraćeno nazvale DOTS (od distraction, option out, time travel i self-destruction) zapravo nam i služe da skrenu pažnju sa uznemirujućih osećanja i misli koje nas pohode kada postupamo u skladu sa svojim vrednostima. Tamo gde su nam vrednosti, leže i naše ranjivosti, kao i naše najdublje emocije, pa je očekivano da je put kojim sledimo svoje vrednosti težak i emotivno zahtevan.

U toku filma na Mulaninom licu i u njenim postupcima vidimo samo odlučnost i predanost ciljevima, zapravo posvećenost i prihvatanje u pravom smislu te reči, te je jasno da ona nadvladava unutrašnje kao i spoljašnje prepreke. Međutim, baš kao u videu Passengers on the bus, gde vozač autobusa pokušava da sledi svoje snove, a putnici mu sugerišu da je to nemoguće ili da treba da pravi kompromise sve dok ne odluči da ih ignoriše, prepreke sa kojima se Mulan suočava otelotvorene su u njenoj okolini – precima koji nemaju poverenja u nju pa šalju autsajdera, zmaja Mušua, da je prati, kapetanu koji je šalje kući ne jednom nego dva puta, saborcima koji je odbacuju nakon što otkriju da je žena. Zašto si verovao Pingu, a ne veruješ Mulan, u čemu je razlika, pita ona  kapetana Lija i ne dobija adekvatan odgovor, ali – pogodićete – to je ne sprečava da učini pravu stvar, u konkretnom, da osim što je uspela da spasi oca sigurne smrti, spasi i samog cara, odnosno, simbolično, Kinu, što je još jedna od vrednosti koje su joj važne.

Ako i ne vidimo Mulaninu unutrašnju borbu – ni u baladi ni u crtanom filmu – možemo da zamislimo njenu anksioznost, ranjivost i mogućnost da bude osramoćena, koje su toliko ljudske i očekivane da se ponekada možemo zapitati kako se ikada iko odluči da se izloži borbi za ono što mu je važno.

Prema ACT, ”pravila” su uobičajen način razmišljanja, sa kojima se stapamo i sledimo ih, bez preispitivanja. Mulan to zapravo na početku crtanog i čini, odlazeći kod provodadžike, ali njena akcija nije efektivna jer nije u skladu sa njenim stvarnim vrednostima. Na kraju, Mulan uspeva da uklopi svoju vrednost odane kćerke sa svojom ličnom herojskom pričom, u kontrastu sa onim što se od nje očekuje na početku – a to je da ispoštuje vrednosti svoje porodice kroz udaju.

U trenutku kada je najranjivija, Mulan kaže: ‘‘Možda to i nisam uradila zbog oca, nego da bih, kada pogledam u ogledalo, videla nekoga ko zaista vredi”, pri čemu su oba cilja zapravo podjednako legitimna za nju, ali je jedan od njih više u skladu sa vrednostima njene okoline. Mulan, zahvaljujući svojoj posvećenosti, uspeva da ostvari oba cilja.

Please follow and like us:

About Marica Stijepović

Diplomirani psiholog i porodični terapeut, naš dopisnik iz Podgorice. Majka dvoje dece i vlasnica jednog psa, u slobodno vreme pokušava da objavi svoje romane i knjigu poezije. Najradije se bavi psihološkom analizom filmova i knjiga, a nekako joj uvek dopadnu i autizam i psihologija sporta.

View all posts by Marica Stijepović →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *