Vegetarijanci, mentalno zdravlje i stigmatizacija

Piše: Marica Stijepović

U romanu Vegetarijanka, odgovorno tvrdim, ne radi se o vegetarijanstvu. Metafora mentalne bolesti pojavljuje se kroz vegetarijanstvo kao nešto što je u potpunosti suprotno kulturi Južne Koreje, u kojoj se radnja i dešava. Deluje kao da je u toj zemlji nemoguće pojesti obrok koji ne sadrži meso, i zato su ljudi zapanjeni  odlukom mlade domaćice Jong He da prestane da jede meso. Način na koji ona to uradi veoma je upadljiv: jedne noći, njen muž je zatiče u lokvi krvi kako izbacuje plastične kese prepune mesa iz zamrzivača i potom ih baca. Do tada, Jong He je potpuno neupadljiva.

Činjenica da je prestala da jede meso njen je prvi izraz bunta protiv pravila kulture u kojoj živi. Uz rizik da budemo politički nekorektni, ipak ćemo postaviti pitanje da li je kod žene kao što je Jong He ta odluka zapravo bila i prvi signal zastrašujuće mentalne bolesti od koje će i umreti?

U knjizi Šta je to šizofrenija, priručnik za porodicu grupe domaćih autora navodi se da je u većini slučajeva početak bolesti postepen, s tim što zapravo simptomi traju mnogo duže ali jednostavno nisu uočljivi dok ne postanu dramatični. Bolest se javlja kroz pad socijalne i radne funkcionalnosti, ali može da se manifestuje i kroz ‘’jak otpor protiv ustaljenih navika, normi i autoriteta roditelja, uz navođenje čudne i nelogične argumentacije’’.

Premda argumentacija vegetarijanaca potpisnici ovih redova nikada nikada nije bila jasna i logična, ona kod Jong He poprima ekstremno iracionalan oblik: ‘’Nešto sam sanjala’’. Ne radi se, dakle, o tome da je Jong He sela i donela svesnu odluku o tome da je jedenje životinja ubistvo, već o tome da je imala košmar iz koga do kraja knjige neće uspeti da se probudi. Većina vegetarijanaca vatreno brani svoje stavove dok Jong He u društvu ni verbalno ni neverbalno ne uspeva da ih formuliše. U prvom delu knjige ona je opisana sa tačke gledišta svoga muža:

 ‘’…sa njene strane nije bilo čak ni izveštačenog, pomirljivog osmeha koji bi bio jedini razuman odgovor; bez imalo srama, moja žena je samo bledo piljila u šefovu ženu. Taj pogled zaprepastio je sve prisutne’’.

vegetarijanka-0000308910280Bez imalo empatije, suprug Jong He opisuje kako je počela da mršavi, posivela je u licu, pati od nesanice, nezainteresovana je za seksualne odnose; ovo odgovara negativnim simptomima šizofrenije, kao što su zaravnjenje emocija, slabljenje nagona, socijalno povlačenje. Ne znamo šta se dešava unutar Jong He; njen suprug sam priznaje da negira njene simptome i da ih smatra bezobrazlukom. Nažalost, on se ponaša potpuno suprotno od ponašanja koje se preporučuje u priručnicima za porodice obolelih od šizofrenije; ne vodi ženu kod lekara, vrši pritisak na nju da ponovo bude ‘’obična i neupadljiva’’, uključuje njene članove porodice u vršenje pritiska što kulminira ženinim pokušajem samoubistva. Na kraju je napušta i razvodi se od nje.

U pomenutom priručniku se navodi da:

’…iako porodično okruženje nema značaja u etiologiji šizofrenije, ono može da utiče na tok bolesti… određeni tipovi interakcije, na primer visoki nivoi kriticizma, neprijateljstva ili emotivnog preteranog uključivanja… mogu da pogoršaju simptome šizofrenije… nasuprot ovome, pravilno postupanje članova porodice i bliskih osoba… može da smanji stres u životu pacijenta i maksimalno poboljša njegove šanse za povoljnu prognozu’’.

Suprug je hostilan prema njoj, čak je primorava na seksualne odnose, a otac, pod plaštom brige za nju (‘’kako si mogla da se dovedeš u ovo bedno stanje’’) pokušava da je fizički prisili da jede meso.  Kratki pasusi koji opisuju unutrašnje stanje Jong He ukazuju na jako osećanje anksioznosti ali I bespomoćnosti karakteristično za šizofreniju: Niko mi ne može pomoći. Niko ne može da me spase. Niko ne može da me natera da dišem. Bol koji narasta u Jong He mnogo je složeniji od proste odluke da se ne jede meso, ali nerazumevanje okoline ne doprinosi ozdravljenju.

Nakon nervnog sloma, Jong he kratko živi sa zetom i sestrom a potom počinje da živi sama. I dalje je ekscentrična, na zvono na interfonu odgovara rečenicom ‘’Voda ključa’’ i hoda gola pred zetom a da u tome ne vidi ništa neobično, ali počinje da razmatra traženje posla – nekoga gde ‘’ne bi morala suviše da razmišlja, na primer, u robno j kući’’.

Jong He je na neki način iskorišćena od strane svog zeta koji je u bizarnoj epizodi oslikava cvećem i vodi ljubav sa njom, a zbog njenog psihičkog statusa ne može se reći da li je njen pristanak autentičan ili je u potpunosti zloupotrebljena. Kako god, nakon što bivaju otkriveni, Jong He ponovo pokuša samoubistvo i od ovog sloma se nikada ne oporavi.  Ostatak života provešće u psihijatrijskoj bolnici. Njeni simptomi sada uključuju sumanute ideje o tome kako želi da postane drvo, zbog čega odbija hranu i nekontrolisano gubi na težini, besciljno lutanje planinom  kao i katatoniju. Njene reakcije postaju nekontrolisane i počinje da vrišti kada vidi meso; takođe, priča sama sa sobom.

20573536-_sx540_Cela porodica nestaje iz života Jong He, osim njene starije sestre In-he.  Interesantno je da i istraživanja pokazuju da su siblinzi ti koji preuzimaju brigu o psihotičnom pacijentu onda kada su roditelji nedostupni, kao i da sestre češće preuzimaju ovu brigu nego braća. Doktori preporučuju da Jong He izađe iz bolnice i dobije podršku porodice, ali porodica nije spremna da je prihvati – ‘’srećom, Jong He je pristala da ode u bolnicu’’.

Za In He je ona preveliki teret, iako je pristala da o njoj brine, za razliku od ostalih članova porodice. Tada Jong He izgovara ‘’sestro, svako drvo na svetu je moj brat ili sestra’’ kao da shvata da je čovečanstvo diglo ruke od nje. Jong He gubi podršku sestre zato što je spavala sa njenim mužem; iako sestra brine o njoj, u stvari je se odriče. Sestra ne može da joj oprosti što je probila određene granice; tek pred kraj života Jong He ona shvata da su njena ponašanja odraz mentalne bolesti.  Stid i krivica sa kojima se sreće In He kao ‘’zdravi’’ sibling opisani su dovoljno jasno, kao i potpuni nedostatak podrške koju je ona u stanju da uzme za sebe, naročito što je još i samohrana majka.

Slika društva u kome se odigrava ova lična i porodična drama je prilično depresivna: ono snažno odbacuje različitosti i nema razumevanja za svoje najslabije članove kao ni za one koji o njima brinu. Medicinsko osoblje je prikazano kao ljubazno ali usmereno pre svega na očuvanje života pacijenta, pre nego sveobuhvatnog pogleda na njegovu ličnost i simptome, koji bi morao biti prisutan kada se radi o tako teškim i degradirajućim bolestima kao što je šizofrenija. Međutim, šta da se očekuje od društva kada najbliže osobe nemaju razumevanje ni strpljenje za obolelog? I da li neko može da ih krivi kada se jasno vidi da se i oni bore sa svojim demonima pa ponekad pogreše iz najboljih namera?

Bolest kao simptom porodičnog sistema jasno izražava In He kao zdravi sibling:

‘’..da njen muž I Jong He nisu prešli sve granice, da se sve nije raspalo, onda bi možda ona bila ta koja bi se raspala, i da je dopustila da se to dogodi, možda se više nikada ne bi oporavila’’.

Jedna od najznačajnijih poruka ove knjige, kada se radi o mentalnom zdravlju, je koliko stigmatizacija može da utiče na tok bolesti odnosno njeno pogoršanje. Stigmatizacija se odnosi na set stereotipnih negativnih stavova i strahova koji utiču na to kako se oboleli razume od strane svoje okoline. Ona je, nažalost, glavna prepreka u prepoznavanju simptoma i traženju pomoći za obolele, a samim tim i adekvatne intervencije koja bi mogla da im pomogne.

Ono što je porazno jeste koliko su junaci knjige spremni da odbace bližnjeg, bilo da se radi o skandaloznom seksualnom ponašanju bilo o prostoj odluci da se ne jede meso, koliko god bizarno ona bila obrazložena. Jong He je u startu odbačena od okoline, čitalac može samo nemoćno da posmatra kako od početka knjige pokazuje samodestruktivna ponašanja koja potvrđuju početnu hipotezu da je neprihvatljiva za svet u kome živi.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *