Kapgras deluzija: Invazija kradljivaca tela

10.12 DisorderKapgras sindrom, poznat i kao Kapgras deluzija, jeste stanje koje karakteriše deluziono uverenje da su bliske osobe zamenjene (identičnim) dvojnicima, robotima, vanzemaljcima i slično. Najčešće prati dijagnozu paranoidne shizofrenije, poremećaje raspoloženja, neurološke povrede mozga (posebno desnog frontalnog režnja) ili demencije. Pokreću ga infekcije, tiroidne disfunkcije, potres mozga, intoksikacije. Neki autori tvrde da je dvojnik u slučaja pacijenata koji su u braku obično supružnik, dok su kod udovaca ili samaca u pitanju roditelji, braća/sestre ili rođaci. Prilično je retko da deluziono uverenje uključuje i decu.

Prvi slučaj Kapgras sindroma zabeležen je 1923. godine, kada su Capgras i Reboul-Lachaux opisali slučaj žene koja je verovala da su bliski članovi njene porodice zamenjeni dvojnicima. Desetak godina kasnije, pojavila su se još dva slučaja koja su uključivala lažni identitet i zamenu ličnosti.  U pitanju su Fregoli sindrom i Sindrom intermetamorfoze. U slučaju Fregoli sindroma, pacijent veruje da osoba koja ga proganja preuzima izgled različitih ljudi u različitim periodima, otprilike kao glumac koji se transformiše za različite uloge. Sindrom intermetamorfoze podrazumeva da osoba postaje neko drugi, transformiše se u drugu osobu. Takođe, 1978. godine, pojavio se slučaj pacijenta koji je verovao da njegov lični dvojnik negde postoji i živi. Postoji i asomatognozija, kada pacijent pogrešno identifikuje sopstvene delove tela ili čitavo telo. Ova grupa deluzija je dobila ime Sindrom deluzije pogrešnog identiteta (Delusional Misidentity Syndromes, DMS).

Kapgras deluzija se nekad opisuje kao obrnuta prozopagnozija. Pacijenti sa prozopagnozijom nemaju deluzije i svesni su da je njihova sposobnost prepoznavanja lica oštećena. U slučaju Kapgras sindroma, sposobnost prepoznavanja lica je očuvana, ali izostaje emocionalni odgovor koji se dešava onda kada se susretnemo sa poznatim licem. Dakle, prepoznaju osobu ali poriču njenu autentičnost. Deluzije su način na koji pokušavaju da opišu i racionalizuju bizarni subjetivni osećaj mentalne fragmentacije i dezorganizovanosti. Fokus je na procesu koji se nalazi u osnovi svih deluzija a to je gubitak ego granica.

Na početku se verovalo da je u pitanju ženski poremećaj, i svrstavali su ga pod dijagnozu histerije. Prvi pacijent muškog pola je bio toliko iznenađenje da se nagađalo da je u pitanju latentna homoseksualnost (u pitanju je 1936. godina).

Različite teorije su pokušale da objasne ovaj sindrom- od neuroloških do psihodinamskih. Najrasprostranjenija psihodinamska teorija, danas prilično zastarela, jeste teorija ambivalentnosti, prema kojoj pacijent poseduje jaka ambivalentna osećanja prema značajnom drugom, ali ne uspeva adekvatno da ih potisne. Kao posledica ovog konflikta stvara se anksioznost koju psihotično rešava korišćenjem poricanja i pomeranja. Pacijent počinje da veruje da je značajni drugi zamenjen dvojnikom, što mu dozvoljava da izrazi hostilne reakcije prema dvojniku, dok u isto vreme čuva poštovanje i ljubav prema značajnom drugom. Drugi autori su dodali još neke psihodinamske mehanizme koji su važni za razvoj ove deluzije: patološki spliting i regresiju na primitivno emotivno stanje koje označava gubitak identiteta i stapanje selfa i reprezentacije objekta.

tumblr_lpkeiuuX451qb3iw0o1_500

Dobar primer je pacijentkinja S.W., koja je sa 15 godina ostala trudna sa svojim prvim detetom (ženskog pola). Htela je da abortira ali je njena tetka uspela da je nagovori da ipak zadrži dete. Napustila je školu a sa 18 godina se udala za čoveka koji nije bio otac prvog deteta, ali su zajedno dobili još četvoro dece. Sa 25 godina je prvi put psihijatrijski hospitalizovana. Simptomi Kapgras sindroma još uvek nisu bili prisutni, ali je zabeleženo agresivno ponašanje prema suprugu i persekutivne deluzije koje su uključivale policiju.

Kasnije se javlja agresivno ponašanje prema najstarijem detetu. Tvrdila je da dete nije njeno i da je na rođenju zamenjeno dvojnicom. Cilj zamene je bio da se spreči njena udaja za devojčicinog oca (tadašnjeg partnera). Na to su joj ukazivale telesne promene koje je primetila kod ćerke- naglo se ugojila i grudi su joj porasle. Ustanovilo se da je u to vreme ćerka bila u sedmom mesecu trudnoće. S.W. opisuje auditorne halucinacije muškog glasa (oca) koji joj je govorio da je dete zamenjeno dvojnicom, kao i ženskog glasa koji je govorio “tvoj muškarac je sada moj, zamenila sam tvoje dete”. Tokom terapije su se otkrile važne informacije: suprug ju je fizički zlostavljao što je dovelo do toga da zažali što se nije udala za oca prvog deteta kog je percipirala kao dobrog i mirnog; osećala je da je on nije oženio jer je verovao da dete nije njegovo; bila je ubeđena da je oženio ženu koja je zamenila dete u porodilištu.

Prema psihodinamskoj teoriji, ćerkina trudnoća je poslužila kao okidač, koji je probudio hostilnost prema njenom ocu- hostilnost koja je u tom trenutku bila nepodnošljiva za pacijentkinju, upravo zbog čega je baš ćerka postala fokus Kapgras deluzije. Osećanja su pomerena na ćerku, čime je hostilnost indirektno izražena i prema nekadašnjem partneru.

Danas je ipak opšteprihvaćeno uverenje da je u pitanju neurološki poremećaj. Primarni uzrok su organske lezije, dok su deluzije samo posledice lezija. U osnovi je oštećenje desnog dela frontalnog režnja koje onemogućava evaluaciju uverenja i rezonovanje.

Status dvojnika nije u potpunosti bezopasan. Postoje slučajevi u kojima su pacijenti ubili ili pokušali da ubiju dvojnike. U Misuriju je pacijent koji je bio ubeđen da je njegovog očuha zamenio vanzemaljac, u potrazi za baterijama i čipovima kao dokazom- odrubio mu glavu. U većini slučajeva ipak, Kapgras pacijenti reaguju manje dramatično, dok naravno izražavaju bes i zabrinutost oko sudbine “originala” i pitaju se da li ih negde čuvaju kao taoce i da li će se ikada vratiti.

Autor: Sanja Dutina

Please follow and like us:

0 Comments on “Kapgras deluzija: Invazija kradljivaca tela”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *