Marketing i psiha: Serotonin nije ključ depresije

Piše: Sanja Dutina

To što aspirin leči glavobolju, ne dokazuje da glavobolja potiče od niskog nivoa aspirina. Ove reči autora Lakasa i Lea, na najbolji način ilustruju suštinu odnosa depresije i serotonina, tzv hormona sreće. Naime, o depresiji se često govori kao o poremećaju koji je „odraz narušene hemijske ravnoteže u mozgu“, posebno smanjenog nivoa serotonina. Jedan od načina vraćanja prethodno poljuljanog disbalansa serotonina jesu i antidepresivi, tj SSRI antidepresivi. Selektivni inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina (SSRI) su grupa lekova koja se pojavila krajem 80tih godina, a najpoznatiji i najprodavaniji među njima su sertalin (Zoloft) i fluoksetin (Prozak).

Retko gde ćete pročitati da je ideja o depresiji kao hemijskom disbalansu zapravo samo hipoteza, koja sa sobom nosi mnogobrojna ograničenja. Mnogi psihijatri čak i ne veruju u ovu hipotezu, i protive se korišćenju SSRI antidepresiva. Ističu da njihova popularnost nije posledica dokazane efikasnosti već odličnog marketinga farmaceutske industrije (samo u Americi, Zoloft je šesti najprodavaniji lek, a i u Srbiji je takođe među najtraženijima).

Još šezdesetih godina prošlog veka ideja o smanjenoj koncentraciji serotonina kao uzročniku depresije je odbačena, posebno nakon što su klinička ispitivanja SSRI pokazala da su u lečenju ozbiljne depresije manje efikasni od tricikličkih antidepresiva. Ni trideset godina kasnije nisu pronađeni naučni dokazi da SSRI uopšte povećava ili smanjuje nivo serotonina, kao ni da tretman uopšte ispravlja hemijski balans u mozgu. Jedan od problema je što nikada nije dokazano ni da imaju pozitivan efekat na depresiju koja je povezana sa rizikom od suicida. Istraživanja su pokazala da naglo povećanje serotonina u mozgu ne ublažava simptome depresije. Uklanjanje dela mozga koji stvara serotonin, miševe nije bacio u depresiju. Sa druge strane, antidepresivi buprorion i reboksetin su efikasni koliko i SSRI antidepresivi, a nijedan od njih ne utiče značajno na nivo serotonina. Antidepresiv tianeptin radi čak suprotno od SSRI- on pojačava ponovno uzimanje serotonina, te ispada da je u ovom slučaju depresija posledica njegovog povišenog nivoa. Neuronaučna ispitivanja nisu pronašla dokaze o nedostatku serotonina, čak i suprotno- ako ništa, da je mozak toliko kompleksan da ga i dalje vrlo malo razumemo. Na osnovu ovoga je jasno da ne postoje nikakvi ubedljivi podaci koji garantuju da je depresija povezana sa značajnim gubitkom serotonina, pa opet, SSRI lekovi se prodaju više nego ikada, istiskujući sa tržišta lekove koji su se pokazali kao efikasniji, pa i jeftiniji.

depression-more-complicated-previously-thought

Sve ovo naravno ne znači da serotonin uopšte nije važan, niti da SSRI antidepresivi nikome nisu pomogli. Možda i funkcionišu, ali u najmanju ruku, i dalje ne znamo zašto funkcionišu, ni zašto su kod nekih pacijenata više a kod nekih manje efikasni.

Ideja savršenog balansa mozga je problematična, a depresija je sama po sebi mnogo komplikovanija od svođenja na hemijski disbalans. Činjenica je da ne znamo ni šta zaista uzrokuje depresiju. I dalje više ili manje uspešno nagađamo. Verovatno je razlog upornog održavanja povezanosti serotonina i depresije, to što je mnogo jasnije i lakše problem označiti kao nedostatak nečega što se uzimanjem leka lako može nadoknaditi i vratiti u normalu. Priča o serotoninu i depresiji je verovatno najbolji primer poruke koja je marketinški toliko puta ponovljena, da je postala istinita.

 

 

Featured Photo Credit: Brian Stauffer

Reference:

Healy, D. (2015). Serotonin and depressionBMJ. 

Lacasse, R.J. & Leo, J. (2005). Serotonin and Depression: A Disconnect between the Advertisements and the Scientific Literature. PLOS Medicine. 

Please follow and like us:

2 Comments on “Marketing i psiha: Serotonin nije ključ depresije”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *