Moj software mi je rekao da vi ne postojite

Piše: Sanja Dutina

Tim istraživača sa Univerzitetskog koledža London, ponudio je novu terapiju baziranu na kompjuterskom programu, koja omogućava pacijentima koji boluju od shizofrenije da se suprotstave i prevaziđu proganjajuće auditorne halucinacije, tj unutrašnje glasove.

Dok jedna stručna struja savetuje da se pacijenti ne upuštaju u razgovor sa glasovima i da ih ignorišu, ona druga, sve značajnija, veruje da je upravo dijalog sa glasovima ono što ima terapijski efekat. Uzevši u obzir da su auditorne halucinacije jedan od najčešćih simptoma shizofrenije, kao i da jedan od četiri pacijenta loše reaguje na antipsihotike dok halucinacije nastavljaju da ih muče, autori su pokušali da smisle način da pokrenu dijalog između pacijenta i njegovih unutrašnjih glasova.

Mnogi pacijenti se plaše da se suprotstave glasovima jer prete da će povrediti njih ili njihovu porodicu ako ne poslušaju. Upravo ta bespomoćnost predstavlja najgori aspekt glasova, a uspostavljanje dijaloga im pruža veći osećaj kontrole i sigurnosti. A šta bi se desilo ako bi glas dobio formu u vidu kompjuterskog avatara?

U pilot studiji objavljenoj 2014. godine, 16 pacijenata koji boluju od shizofrenije učestvovalo je u esperimentalnom tretmanu pod nazivom „avatar terapija“. Osnovni cilj je bio pokretanje dijaloga, suprotstavljanje glasovima i na kraju, njihovo kontrolisanje od strane pacijenta. Za ispitanike su birani upravo oni pacijenti koji nisu reagovali na antipsihotike.

Avatar terapija počinje tako što pacijent uz pomoć kompjutera bira izgled i boju glasa svojih proganjajućih halucinacija. Pokreti usana avatara sinhronizovani su sa govorom terapeuta, koji kroz avatar razgovara sa pacijentom. Terapeut zapravo igra dve uloge – ulogu avatara i ulogu podržavajućeg terapeuta koji vodi pacijenta kroz seansu i ohrabruje ga da se suprotstavi glasovima. Kako seansa napreduje, ove uloge se sve više preklapaju, i avatar prerasta od proganjajućeg preko neutralnog do nasmejanog lica koje pruža korisne sugestije i utiče na samopouzdanje pacijenta. Tako, na primer, avatar komentariše da unutrašnji glasovi izgovaraju ono što i sami mislimo o sebi, što pomaže pacijentima da prepoznaju da glasovi potiču od njih samih. Svaka seanse se snima i daje pacijentu kako bi mogao da je sluša u bilo koje vreme i ojača kontrolu nad glasovima u svakodnevnom životu.

chris-chapman-avatar-therapy-for-voice-hearers-2015-2

Kroz 6 seansi u trajanju od 30 minuta, pacijenti su pokazali izuzetan napredak.  Polovina pacijenata je doživela značajno smanjenje u frekvenciji i intenzitetu glasova, kao i tonu i njihovoj (zlo)nameri. Tri pacijenta su u potpunosti prestali da čuju glasove – dvoje posle druge, jedan posle pete seanse. Psihijatri su pratili ove pacijente i ustanovljeno je da se glasovi nisu vratili ni nakon tri meseca.

Nekoliko pacijenata je moralo da napusti eksperiment, a među njima su dve žene koje su čule nekoliko glasova istovremeno te nisu uspele da se skoncentrišu na avatar, dok je jedan čovek svoje glasove doživljavao kao proganjanje đavola, i tvrdio je da ga đavo udara svaki put kada krene da napravi avatara.

Ipak, avatar terapija je tretman koji obećava, o čemu svedoči i potez dobrotvorne ustanove The Wellcome Trust, koja je ovom timu istraživača donirala 2 miliona dolara da testira terapiju na većoj grupi pacijenata.

 

 

Reference:

Leff, J. et al. (2013). Computer-assisted therapy for medication-resistant auditory hallucination: proof-of-concept study. The British Journal of Psychiatry, 202. 

Leff, J et al. (2014). Avatar therapy for persecutory auditory hallucination: What is it and how does it work?Psychosis, 6(2). 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *