PsihoMisterije | Trgovački putnici i zaposednutost

Piše: K.Z. Vuković

 

OB-OG968_SBdoor_DV_20110610161414Ovog petka donosimo vam slučaj iz Japana, objavljen u časopisu Psychiatry and Clinical Neurosciences 1996. godine.

Žena stara 47 godina hospitalizovana je nakon što je počela da prijavljuje da čuje glas Boga, da on kontroliše njeno telo i daje joj različita upozorenja. Poticala  je iz mnogočlane farmerske porodice iz šire oblasti Tokija. U porodici nije imala istoriju mentalnih bolesti, a više puta tokom života obraćala se narodnim lekarima i vračevima zbog  različitih zdravstvenih problema. Sa 33 godine ušla je u brak koji je bio ugovoren. Nakon što joj je otac umro od raka pankreasa kada je imala 36 godina, patila je od insomnije, gubitka apetita i zamora, a simptomi su prestali nakon godinu dana.

U maju iste godine kada je primljena u bolnicu, posetio ju je trgovački putnik. Tražio je prezime i datum rođenja njenog muža, predviđajući da će ga stići nesreća. Kako je ženin muž imao nezgodu nekoliko dana pre toga, ona je postala ekstremno anksiozna. Trgovac je ponudio rešenje u vidu amajlije koja će joj zaštiti muža, a nakon uspešne prodaje, pozvao ju je na detaljno čitanje dlana. Kada je otišla u iznajmljenu hotelsku sobu, zajedno sa drugim ženama je slušala predavanja na temu nasleđa, zdravlja, braka i sreće. Otprilike nedelju dana kasnije, ponovo na predlog trgovca, otišla je u iznajmljenu sobu u Tokiju i tu je dobila svitak za koji su joj rekli da je knjiga molitvi koju treba da nauči napamet, a zatim su je nagovorili da kupi skulpturu „Drveta sreće“. Veliku sumu novca za novu relikviju digla je u banci u pratnji trgovca i nepoznate žene. Tokom juna, jula i avgusta dva puta mesečno je išla u sobu podeljenu pregradom i tamo su joj prikazivani snimci sa biblijskom tematikom. U septembru je počela da se žali na nesanicu i daje izjave poput: „Čujem božji glas. On me zaposeda i kontroliše moje telo.“  S vremena na vreme je ravnim glasom izdavala porodici naređenja i besmislena upozorenja („Ne idi tamo, nećeš se vratiti!“, „Ne jedi to, umrećeš!“). Nakon što je molila muža da umru zajedno, odveo ju je u psihijatrijsku bolnicu gde je primljena.  Glas joj je i dalje bio ravan, držanje uzdržano i povučeno, a izjave koje je davala ticale su se religije i opsednuća („Da li znaš Nebo i Zemlju? Nebo je Bog, Zemlja je voda i more. Ko je Nebo, a ko je Zemlja“). Prilikom prijema u bolnicu, pokazivala je neke od znakova amnezije i tvrdila da se ne seća kupovine skulpture. Sećanja su joj se vraćala postepeno. Uz psihoterapiju je lečena i farmakološki. Objasnila je da se trgovac pojavio u vreme kada je bila zabrinuta zbog odnosa svoje majke i snaje, i da joj je on ponudio amajliju kao rešenje, ali da nikada nije pomislila da bi mogla da se promeni u toj meri. Otpuštena je iz bolnice dva meseca od prijema, bez znakova patologije.

Stanje zaposednutosti je jedan od glavnih simptoma disocijativnih epizoda koje se javljaju u različitim kulturama, a koje su izazvane duhovnim doživljajima ili praksama. Javlja se u somnambuličkoj formi ili u lucidnoj, opsesivnoj formi. Nakon istraživanja različitih slučajeva „opsednuća“, Sato je zaključio da je pacijentkinjin slučaj pre psihogen, nego shizofren, i somnambuličkog je karaktera, što je  jasnije nakon znakova amnezije koje je pokazivala neposredno po prijemu, i pacijentkinjinih izjava poput – „Od juče se ponovo osećam kao ja. Deluje kao da sam lutala unaokolo izgubljena“.

Pacijentkinja je dobila dijagnozu kratke reaktivne psihoze i disocijativnog poremećaja, nespecifikovanog. Uzimajući u obzir pacijentkinju istoriju zdravstvenih smetnji, zaključeno je da je duže vreme pokazivala i simptome poremećaja somatizacije koji je pronađen u nekim ranijim istraživanjima uz stanja opsednuća i depresije. Somatizacija se u ovom slučaju javila pre zaposednutosti, verovatno kao mehanizam privlačenja pažnje.

kami-possession-mizuki-shigeru

Objašnjavajući tok razvoja bolesti, Sato nas vodi kroz faze:

  1. Trgovac predviđa muževljevu nesreću
  2. Igrom slučaja, muž je imao nezgodu nekoliko dana ranije
  3. Kombinacija dva događaja povećava pacijentkinjinu anksioznost
  4. Njen odgovor je kupovina amajlije i pohađanje video prezentacija
  5. Dato joj je da nauči sadržaj molitvenika
  6. „Opsednuće“ se javlja dok pacijentkinja pokušava da memoriše moltve

Strah koji je doveo do stanja psihoze razumljiv je ako se uzme u obzir pacijentkinjina okrenutost tradiciji i narodnim verovanjima. Fenomen opsednutosti se obično javlja u kulturama koje su izolovane i zatvorene, sa jakom tradicijom i pravilima i uzrokovan je verovanjima koji objašnjenja abnormalnog iskustva ili ponašanja traže u natprirodnim silama.

Sam seting u kome je prikazivan video materijal sadrži neke od elemenata ispiranja mozga, u ovom slučaju senzorne deprivacije i učenja. Pronađeno je da senzorna deprivacija dovodi do poremećaja rasuđivanja, uznemirenosti, konfuzije, anksioznosti, emocionalne nestabilnosti, podložnosti sugestiji, a u nekim slučajevima i do privremene ili hronične shizofrenije. Iako pregrađena soba nije potpuno izolovana i ne može se govoriti o deprivaciji, Sato i saradnici smatraju da se ona ipak može posmatrati kao jedan način izolacije od realnosti.

Pacijenktinja je nakon godinu i po dana počela da pokazuje znake depresije kao što su insomnija, manjak apetita i suicidalne misli. Uz psihijatrijsku terapiju, vratila se i nekim tradicionalnim lekovima. Tri godine nakon trgovčeve posete, njeno stanje je bilo relativno stabilno.

Da, i nas zanima šta se još dešavalo u međuvremenu.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *