Projekat “Mladi” u Italiji pokazuje kolika je moć muzike u borbi za život

Piše: Nevena Topalović

Kolika je moć muzike u borbi za život – potvrđuju različita istraživanja.

Tako je u Milanu skoro sproveden projekat pod nazivom “Summer is you”, koji je za cilj imao da pomogne mladima obolelim od raka da iskoriste čari muzike kako bi se povezali i stvorili novi oblik podrške. Projekat je trajao šest meseci tokom kojih su mladi pacijenti učili da uz pomoć nota izraze svoju nadu i strahove. Tri meseca oni su udruživali svoje kreativne ideje sa medicinskim timom koji su činili lekar,umetnički koordinator i dva psihologa.

U projektu je učestovalo 45 pacijenata uzrasta od 15 do 26 godina, koji su zajedno napisali muziku i stihove, otpevali pesmu u studiju, a potom je uz propratnu priču podelili sa svetom. Prvih meseci, pacijenti su pisali stihove o letu, posmatranju zvezda, novim prijateljstvima, romantičnim susretima i željom za putovanjima. Pisali su jednostavne rečenice u prozi, stihovima,  rimama, ili duže odlomke.

Sadržaj je bio vedar i poetičan, ali ponekad i melanholičan – bilo je eksplicitnih referenci na bolnicu i na poteškoće pacijenata da se nose sa svojom bolešću i tretmanima  Reči povlače paralelu između žudnje za letnjim putovanjima i putovanjima na tretmane. Podnaslovom „Kišni ples u obrnutom smeru“ pacijenti su hteli da izraze osećaj magije koju su doživeli, što su objasnili stihovima:

“…ovde je magija u kišnom plesu u obrnutom smeru, jer želimo da sunce ponovo zasija u našem životu”…

“…našli smo toliko prijatelja i nasmejanih lica, i takvu potrebu za plesom, na odeljenju za onkologiju – mestu za koje smo mislili da će biti tužno i strašno: zaista je izgledalo kao magija“.

Još dva meseca su potrošena na pripremu konačnog teksta i pisanje muzike uz pomoć tri profesionalna muzičara. Tokom poslednjeg meseca, pesma je snimljena u profesionalnom studiju, gdje su pevali i svirali pacijenti. Video je snimljen delimično u bolnici, delemično u studiju.

Video prikazuje pacijente koji pakuju torbe i pozivaju lift, za koji nisu sigurni gde ide. Oni se pojavljuju na spratu 7¾ (odeljenje za dečju onkologiju nalazi se na sedmom spratu), podsećajući na tajnu železničku stanicu Hari Potera – 9¾. To je posebno mesto gde se nalaze prijatelji i zabava, ljubav i muzika i gde je letnja zabava u punom zamahu. Videom su  svetu otkrili svoje želje, čežnje, snove i tu energiju preneli u bolnicu.

Nakon završetka projekta, pacijentima je dostavljen upitnik dizajniran da proceni da li je učestvovanje u muzičkom projektu imalo pozitivan uticaj na određene aspekte njihovog života. Odgovori ukazuju da im je muzika i druženje pomoglo da se nose sa svojim iskustvom lečenja raka. Značajan deo ispitanika smatra da im je aktivnost pomogla da poboljšaju i aspekte svog života izvan bolnice (kao što je izlazak s prijateljima). Ispitanici smatraju da je ova aktivnost posebno značajna jer im je pomogla da razviju bolji odnos sa vršnjacima  (72%), lakše podnošenje sastanaka sa lekarima u neformalnim situacijama (58%) i omogućila da dođu u bolnicu zbog nečeg što im pričinjava zadovoljstvo (43%). Svi ovi faktori govore o vrednosti projekta i snazi ​​muzike da otvori srca mladih pacijenata  ali i srca medicinskog tima, koji čuje njihovu pesmu i njihov glas.

Muzika je jednostavan, prirodan oblik izražavanja mladih ljudi. Pomaže pri sklapanju prijateljstva i prevazilaženju osećaja srama ili samoće koji su česti kod tinejdžera koji boluju od hronične ili terminalne bolesti. Omogućava im da komuniciraju osećanja koja teško pretaču u reči.

U tom kontekstu, projekat je pomogao mladima da se lakše socijalizuju i usvoje pozitivne oblike ponašanja, poboljšao koncentraciju i pažnju, naučio ih veštinama nošenja sa stresom i relaksacije. Muzika je omogućila da se mladi sa istim problemima povežu, a time i razviju osećaj pripadnosti grupi. Muzika, dakle, pomaže pacijentu da se zbliži pre svega sa samim sobom, a potom i sa drugim značajnim ljudima iz svog okurženja.

Uspešnost projekta ”Summer is you” (“Sei tu l’estate”) naglašava vrednost sličnih projekta za mlade i korištenje kreativosti  kao novog oblika psihosocijalne podrške pacijentima koji boluju od raka, kao dopuna tradicionalnim pristupima zasnovanim na intervjuima. Izazov takvih projekata je da ohrabre pacijenta da slobodno govore o sebi i tome kako se osećaju, posebno svojim lekarima i medicinskom osoblju, kako bi bolje razumeli njihove potrebe.

Referenca:

Signoroni, S., Veneroni, L.,    Bagliacca, E.,Gaggiotti, P., Silva,M.,  Casanova, C.,   Chiaravalli,S. (2019). Summer is you”: Adolescents and young adults with cancer sing about their desire for summer. Pedriatric blood cancer, 27,630-650.

Please follow and like us:

About Nevena Topalović

Master psiholog i doktorand na Odseku za psihologiju. Kada je posvećena hobijima proučava arhetipe grčkih božanstava i Diznijevih junaka, kako bi osvetlila njihov značaj i pronašla im mesto u savremenoj psihoterapiji. Kada je posvećena nauci, zaintresovana je za izučavanje ljubomore u partnerskim odnosima.

View all posts by Nevena Topalović →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *