Možete li da poverujete da je vaša ruka od kamena?

marble-hand-effect-neuroscience

Poslednjih dvadesetak godina naučnici postavljaju pitanje da li mozak apdejtuje informacije o materijalnim karakteristikama tela. Pokazalo se da veoma brzo možemo ubediti mozak da je ruka koja nam pripada od gume ili nevidljiva, ili da je celo telo veličine lutke. Princip je otprilike uvek isti, a iluzije zavise od kombinacije čula vida i dodira. Ispitanici sede sa ispruženim rukama na stolu. Mali zid blokira jednu ruku iz vidokruga. U prvom slučaju, unutar zida se nalazila jasno vidljiva gumena ruka. Ispitivač preko puta, dodirivao je slikarskom četkicom pravu i gumenu ruku u isto vreme- i tako je došlo do jake iluzije koja je podrazumevala da ispitanici gumenu ruku dožive kao svoju.

U drugom slučaju, preko ramena desne ruke sakrivene iza zida nalazila se krpa, a ispitivač je u isto vreme dodirivao nevidljivi prostor ispred krpe i pravu ruku- što je bilo dovoljno da ispitanici poveruju da prazan prostor pripada njihovoj nevidljivoj ruci.

Malo je drugačije u slučaju iluzije zamene tela. Ispitanik leži, ispred očiju mu je kamera, tako da kada pogleda prema svom telu vidi slike manjeg tela lutke. Ispitivač dodiruje ispitanikovu i lutkinu nogu isto vreme, na istom mestu, i nakon samo nekoliko minuta ispitanik veruje da je telo lutke njegovo. 

Nova Iluzija mermerne ruke (Marble Hand Illusion), na osnovu istraživanja objavljenog u naučnom žurnalu PLOS ONE u martu 2014. godine, bavila se kombinacijom zvuka i dodira (umesto vida). 23 ispitanika sedela su, po već poznatom principu, sa obe ruke ispružene na stolu, desna ruka sakrivena iza neprozirnog materijala. Ispitivač sedi preko puta i udara lagano desnu ruku ispitanika malim čekićem, u isto vreme manipulišući auditivnim fidbekom, tako da svaki put kada čekić udari, ispitanici u slušalicama čuju zvuk udarca u kamen (dovoljno poznat zvuk da se pogodi o kojem materijalu je reč). Druga eksperimentalna grupa je čula čist ton, neutralan, koji ne otkriva ništa o materijalu objekta, i treća, kontrolna grupa je čula isti zvuk udarca u kamen koji, međutim, nije bio sinhronizovan sa udarcima čekića. U ove dve grupe nije došlo do efekta iluzije.

marble-hand-setupNa osnovu subjektivnih procena i fizioloških mera (pre i posle eksperimenta, ispitanici su popunjavali upitnike o fiziološkim svojstvima ruku), pokazali su da nakon samo nekoliko minuta stimulacije, ispitanici imaju iskrivljenu percepciju o materijalnim karakteristikama ruke, i to u pravcu manipulisanog auditivnog fidbeka. Nakon eksperimenta su objašnjavali da osećaju da im je ruka teža, manje osetljiva, neprirodna i čvršća.

Ne samo da su dokazali da i neljudski, nebiološki materijali mogu da se percipiraju kao deo sopstvenog tela, već su ovi rezultati značajni i za nauku o prostetici i za ljude koji uče da koriste veštačke udove. Pomaže nam da razumemo kako ljudi tako lako prihvate udove koji nisu napravljeni od kostiju i mesa. 

Autor: Sanja Dutina

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *