PsihoMisterije | Sindrom uspavane lepotice

Piše: Marica Stijepović

Parafiije se definišu kao intenzivne seksualne želje ili fantazije ili ponašanja koja su takva da se odnose na neobične predmete, objekte, aktivnosti ili situacije. Da bi se klasifikovale kao klinički poremećaj prema DSM IV potrebno je da budu praćene značajnim nivoom distresa kao i ograničenjima u oblastima funkcionisanja kao što su socijalni odnosi, emocionalni odnosi, posao… Najznačajnije kategorije parafilija su fetišizam, egzibicionizam, seksualni sadizam ili mazohizam, ili, recimo, zoofilija. Jake seksualne fantazije koje se ponavljaju traju prema ovim kriterijumima preko šest meseci. Jeste da obično kultura definiše šta je normalno, šta privlačno a šta devijantno, ali neke želje ipak većini ljudi deluju pomalo ‘’uvrnuto’’.

Parafilije se često povezuju sa povredama ili tumorima mozga. Iako se povrede mozga često povezuju sa smanjenom seksualnom željom, ponekad, naročito posle povrede frontalnog režnja mozga, može se pojaviti i atipična seksualna želja ili povećana seksualnost. U jednoj studiji Volter i saradnici su testirali 13 pacijenata sa pedofilijom i 14 zdravih subjekata uz pomoć funkcionalne magnetne resonance. Ispitanicima su pokazivane slike emocionalnog i erotičnog sadržaja. Pronašli su da su različite vrste aktivacije postojale u toku izlaganja erotskim sadržajima, te da su ovi sadržaji uticali na hipotalamus i dorsolateralni prefrontalni korteks.

Hiperseksualnost je dokumentovana i u nekim neurološkim poremećajima tipa Kluver Bucy sindroma, a retko i u slučajevima multiple skleroze. Naime, kod pacijenata koji boluju od multiple skleroze ovi slučajevi nisu uobičajeni, ali mogu se javiti kao posledica lezija u frontalnom režnju kao i temporalnim lezijama usled zapaljenskih procesa. U uzorku od 476 muških pacijenata sa parafilijama, uglavnom seksualnim nasilnicima, Langevin je pronašao da je oko 49% njih imalo u anamnezi povredu glave koja ih je ostavila bez svesti,a 22.5% njih imalo je ozbiljnije neurološke povrede.

A evo i naše ovonedeljne psihomisterije, popularno nazvane ‘’sindrom uspavane lepotice’’.U februaru 2007. muškarac je primljen na hitno odeljenje psihijatrije nakon što je bio fizički agresivan prema svojoj ženi. Tokom ispitivanja, ispostavilo se da je brak u krizi jer je muž pokazivao seksualno devijantno ponašanje. Uzbuđivali su ga prizori žena koje spavaju i takođe ga je uzbuđivalo da neguje njihove nokte i ruke – uglavnom da lakira nokte –  dok one spavaju, a počinjao je uglavnom sa desnom rukom. U početku je bio u stanju da kontroliše ove fantazije, ali vremenom je izgubio tu moć i osećao neodoljiv poriv da deluje u skladu sa svojim pulzijama. A da bi realizovao ovaj impuls, počeo je ženi da daje tablete za spavanje. U početku se čak i žena sa ovim slagala, ali potom je počela da odbija takve ‘’uvrnute zahteve’’, te je suprug počeo da joj ih daje tajno, uglavnom Bromazepam. Kada je žena otkrila ovu njegovu praksu, opet je odbila da uzima tablete i počeli su konflikti u braku. Zbog ekstremne opsesije uspavanim ženama i potrebom da im lakira nokte, muž se jedne večeri prerušio i napao ženu sprejem kako bi je uspavao. Žena je uspela da mu skine masku i da pozove policiju koja ga je odvela na psihijatriju.

f485b09a0b2171615b856f478c0bae1d

Šta je pokazalo psihijatrijsko ispitivanje? Rezultati su bili uobičajeni, kao i rutinski laboratorijski testovi. Nesrećni ‘’princ manikir’’ nije uzimao lekove niti je imao psihijatrijske bolesti u anamnezi. Međutim, oktkriveno je da jeste imao traumatsku povredu glave kada mu je bilo deset godina, čak je bio deset dana u posttraumatskoj komi. Kako bi bila objašnjena ova bizarna parafilija, povrgnut je različitim neurološkim testovima. Magnetna rezonanca pokazala je umerenu atrofiju u frontalnoj i perijetalnoj regiji kao i ozbiljnu povredu bele mase koja je bila kompatibilna sa njegovom povredom glave. Imao je i poremećaj slike o sopstvenom telu, koju je karakterisala nekompletna slika ruku, naročito desne. Stoga je postavljena klinička hipoteza da je ovaj poremećaj seksualnog nagona bio u vezi sa njegovim posttraumatski uslovljenim pogrešnim reprezentacijama sopstvenog tela, a naročito ruku. Konačno objašnjenje bilo je neurološko – umerena atrofija u frontoparijetalnoj regiji, a povezano sa ozbiljnom povredom glave to jest bele moždane mase, što je moglo da objasni ovako čudnu parafiliju – koja je nazvana ‘’parafilijom uspavanje lepotice’’. Naučnici nisu mogli da nađu sličan slučaj u istoriji medicine. Ovaj slučaj kao i mnogi drugi pokazuje da u proučavanju i tretmanima parafilija moramo uzeti u obzir i organske uzroke.

 

 

 

Reference:

Walter M. et al. (2007). Pedophilia is linked to reduced activation in hypothalamus and lateral prefrontal cortex during visual erotic stimulation. Biological Psychiatry, 62(6), 698-701.

Langevin, R. (2006). Sexual offences and traumatic brain injuryBrain and cognition, 60(2), 206-7.

Bianchi-Demicheli, F. et al. (2010). “Sleeping Beauty paraphilia”: deviant desire in the context of bodily self-image disturbance in a patient with a fronto-parietal traumatic brain injury. Medical Science Monitor: international medical journal of experimental and clinical research, 16(2), CS15-7.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *