PsihoMisterije | Žena koja je tokom noći gubila sećanja

Piše: Sanja Dutina

Smatra se da amnezija može imati dva uzroka. Organska ili neurološka amnezija javlja se kao posledica oštećenja ili povrede mozga. Pogađa deklarativnu memoriju koja je svesna i vezana za činjenice i događaje poput imena, mesta, lica, objekata, mirisa, zvukova.  Ona sećanja koja nisu dostupna svesnom prisećanju ostaju očuvana (veštine, navike i sl.). U slučaju funkcionalne amnezije (histerične, disocijativne), ne postoji nikakvo oštećenje usled povrede mozga ili bolesti, a gube se sećanja koja su prethodila traumatičnom događaju (retrogradna amnezija) uz čest gubitak identiteta.

Smit i saradnici u časopisu Neuropsychologia predstavljaju slučaj funkcionalne amnezije koji se potpuno razlikuje od svih do tada opisanih. Nakon saobraćajne nesreće koja je uključivala manju povredu glave i kratkotrajni gubitak svesti, žena (F. L.) gubi sećanja tokom noćnog sna na svaki prethodni dan. Tokom dana je njena memorija potpuno očuvana, ali čim se ujutro probudi, sećanja se brišu. Ako ste gledali film 50 first dates, jasno vam je da je scenario vrlo sličan, a možda i ne baš slučajno. Ovaj film je izašao 2004. godine, F.L. je doživela nesreću 2005. godine. Iako tvrdi da ga nije gledala pre nesreće, izjavila je da je glavna glumica (Drew Barrymore) njena omiljena glumica, pa je vrlo moguće da je bar za radnju filma znala i mesecima ranije. Zbog toga su naučnici izrazili sumnju da je način na koji je fiktivna amnezija prikazana u filmu mogao da utiče na to šta F.L. zamišlja da se dešava sa sećanjima nakon saobraćajne nesreće. Njen muž tvrdi da je od 2005. godine F.L. gledala film nekoliko puta ali ga je tokom sna zaboravljala.

F.L. je testirana verbalna i neverbalna memorija, i pokazalo se da je uspešno pamtila materijal koji je učila tog istog dana, dok se nije sećala materijala koji je učila prethodnog dana. Zbog prethodnih sumnji, istraživači su se dalje, bez njenog znanja, poslužili jednim malim trikom: određeni testovi su sadržali u sebi materijal izmešan sa onim iz prethodnog dana. Tada se pokazalo da se sećala materijala iz prethodnog dana podjednako dobro koliko i onog koji je učila par sati ranije. Uz to, kada je isti materijal prikazan nekoliko dana uzastopno, mnogo bolje ga je pamtila nego onaj koji je učila samo jednom, par sati ranije. Ovi nalazi ukazuju da gubitak sećanja nije apsolutan, da se pod određenim uslovima može povratiti, što znači da sećanja nisu ograničena samo na ono što se dešava tokom jednog dana.

15cd5b99b794fa9c16e021f0eced102e

Kako su neuropsihološki nalazi i skener mozga bili uredni, Smit i saradnici predlažu da je u pitanju jedan vid funkcionalne amnezije, koji se po nekoliko tačaka razlikuje od tipičnih slučajeva: F.L. nije patila od retrogradne amnezije uz gubitak autobiografskih podataka što se inače dešava kod funkcionalne amnezije; pokazivala je teškoće u svakodnevnom funkcionisanju dok većina pacijenata obično nema takvih problema; nije imala nikakvu istoriju psihijatrijskih bolesti. Ono što je zajedničko sa tipičnom slikom je prisustvo stresnog događaja uz blagu trauma glave i uključenost pravnog sistema, zbog čega postoji sumnja da je svesno ili nesvesno simulirala simptome u cilju psihološke ili finansijske koristi.  Doduše, prema naknadnim testovima utvrđeno je da je simulacija verovatno nesvesna, nastala pod uticajem filma. Mozak je prosto iskoristio ideju kako izgleda gubitak sećanja nakon saobraćajne nesreće prikazan u 50 first dates, i ponašao se u skladu sa tim.

Do poboljšanja stanja je došlo onda kada su istraživači počeli da kontrolišu njen san, tj da ga prekidaju na svaka 4h.

Lilienfeld i saradnici napominju da studije slučaja često mogu da iskrive istinu ako se oslanjaju samo na ono što vide istraživači i ukoliko se određeni detalji izostave iz izveštaja. Stoga ističu brojne zamerke na prikaz slučaja F.L., između ostalog, nedostatak informacija vezano za uključenost pravnog sistema (koja je to korist koju bi mogla da ima simulirajući simptome), kao i skor na jednom od testova koji ukazuje da je uložila jako malo napora u rad. Postavljaju pitanje, šta bi se desilo da su prekinuli san nakon tri ipo sata a saopštili F.L. da je spavala više od 7 sati? Ako bi nastavila da tvrdi da je izgubila sećanja, bilo bi jasno da je u pitanju simulacija. Zato se protive dijagnozi funkcionalne amnezije, dok ovo nikako ne može biti prvi zabeležen slučaj gubljenja sećanja preko noći. Radije bi koristili naziv pseudoamnezija, jer bi realno postojanje takve amnezije srušilo i brojne druge modele i teorije. Recimo, dosadašnji nalazi kažu da određene faze sna dovode do konsolidacije memorije, dok je deprivacija sna ometa. Potpuno suprotno odo onog što se dešava F.L.

Ukoliko je stanje zaista nastalo pod uticajem filma 50 first dates, to bi još jednom potvrdilo da mediji imaju uticaj na izvor bolesti. Slične efekte je imao film Sybil, o ženi koja je patila o disocijativnog poremećaja identiteta (poznatiji kao višestruki poremećaj ličnosti). Uz istoriju zlostavljanja u detinjstvu, Sybil je navodno posedovala 16 različitih ličnosti. Nakon što je film izašao, broj zabeleženih slučajeva disocijativnog poremećaja identiteta skočio je sa 80 na 1000, i to je većina imala istoriju zlostavljanja u detinjstvu, mnogo više od do tada karakteristične jedne ili dve ličnosti, pa čak i 16 ličnosti- dakle, tačno onoliko koliko je imala i Sybil.

 

 

 

Reference:

Smith, C.N. et al (2010). Losing memories overnight: a unique form of human amnesiaNeuropsychologia, 48(10), 2833-40.

Merckelbach, H. et al. (2011). A skeptical look at a remarkable case report of “overnight” amnesia. Skeptical Inquiry, 35(3).

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *