Upoznajte homunkulusa!

1930. godine Vajlder Penfild je operisao pacijente koji su bolovali od epilepsije. Koristeći mozak ovih pacijenata, sakupio je podatke o delovima mozga koji kontrolišu voljne telesne funkcije i osećanja. Ono što je otkrio je jedan veoma iskrivljen pogled na ljudsko telo: kortikalni homunkulus.

Homunkulus predstavlja značaj pojedinih delova tela onako kako ih mozak doživljava. Radi se o projekciji delova tela po funkcionalnim principima- po značaju a ne po realnoj veličini. U motorni i senzorni korteks stižu putevi iz talamusa na taj način što odslikavaju opštu šemu tela. Ako bi se zone ovih delova korteksa precrtale, dobio bi se smešan patuljak sa ogromnom glavom, licem, usnama, jezikom i rukama, a svi ostali delovi tela bi bili mali.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *