PsihoMisterije | Čovek koji je umalo oduzeo sebi život zbog nepoznate žene

Piše: Ana Perović

Rešen da izvrši suicid, učitelj star 34 godine popio je ogromnu količinu alkohola kako bi smanjio napetost. Kroz prozor je video da je crni auto parkiran ispred njegovog stana i pomislio da su ubice došle po njega zbog njegovih grehova. Verovao je da je kriv jer je naneo bol ženi koju voli kada je nije oženio. Smatrao je da zaslužuje da umre zbog toga i odlučio da će, kad je već tako, oduzeti sam sebi život. Napravio je sebi duboku posekotinu na levoj ruci koja je dovela do velikog krvarenja.  Položivši svoju ruku ispod mlaza tekuće vode, zaspao je. Neposredno nakon što se probudio iz sna, pozvao je hitnu pomoć. Tako je završio na psihijatrijskoj klinici u Pečuju, u Mađarskoj, gde je pristao da ostane neko vreme.

S obzirom na ovako visok stepen misterioznosti anamneza pacijenata iz kategorije o kojoj će biti reči, ne čudi što pisci krimi romana oduvek nalaze inspiraciju u njima. Erotomanija, o kojoj smo već pisali, predstavlja sumanuto uverenje osobe da je nepoznata, slavna, bogata ili osoba visokog društvenog statusa zaljubljena u nju. Navedeni podaci o neobičnom učitelju deo su studije slučaja jednog pacijenta koji je patio od erotomanije zabeležene od strane tima mađarskih autora Kovač, Voros i Fekete.

Prilikom prijema u bolnicu, muškarac je bio sumnjičav, nepoverjiv, misli su mu bile nepovezane, organizovane oko sistema sumanutih uverenja, bio je neraspoložen i nedostajalo mu je uvida u razloge za stanje u kom je bio. Tokom razgovora sa osobljem ispostavilo se da njegovo sumanuto uverenje erotomaničnog karaktera traje već 6 godina.  Ženu koja je predmet njegove opsesije upoznao je tokom studija, ona potiče iz porodice višeg društvenog statusa i u braku je sa drugim čovekom. Kada je pokušao da stupi u romantičnu vezu s njom, bio je odbijen.

Muškarac o kome je reč poreklom je iz siromašne porodice iz malog sela u Mađarskoj. O roditeljima izveštava jedino da je majka bila dominantna, a otac submisivan. Od detinjstva je bio povučen i nepoverljiv, nije formirao odnose sa vršnjacima niti je imao seksualna iskustva. Sa devetnaest godina, dok je bio u vojsci, imao je depresivnu epizodu. Prva seksualna iskustva stekao je tek po završetku studija, kada je ujedno prekinuo svaki kontakt sa primarnom porodicom (čak promenivši prezime).

1bf0af82-0932-4d66-b9ca-adb0e3c35d70

Prve simptome erotomanije razvio je neposredno pošto je upoznao zajedničke poznanike njega i žene koja je bila predmet njegove opsesije. Počeo je da oseća da se ona zaljubila u njega, te da je pokušavala to da mu pokaže putem ovih zajedničkih poznanika – na jedan skriven, ali njemu očigledan način. U retrospektivi je sada iznova pod uticajem erotomanije sagledavao njihove pređašnje retke susrete. Ponovo je uspostavio kontakt s njom – ovog puta putem pisama koja joj je slao i telefonskih poziva na koje nije dobijao odgovor. Ipak, on je smatrao da uspeva da razotkrije skrivene poruke i uputstva koja mu šalje žena kojom je opsednut. Neke od njih bile su sadržane u glasu automata koji se oglašavao govoreći da pozvana osoba „nije dostupna“ i da je „zauzeta“ (na engleskom može imati i značenje „verena“).

Ubrzo su njegova nastojanja poprimila novi oblik. Odlazio bi na njenu adresu i maltretirao je pokušajima da je zaprosi na šta bi ga ona grubo odbila. Uprkos ovakvim odgovorima, on je ostao ubeđen da ta žena i njeni roditelji očekuju od njega da je oženi. Verovao je da je razlog njihovog ponašanja koje je percipirao kao ambivalentno, njihovo očekivanje da on postane muškarac izrazite maskulinosti i samopouzdanja kako bi mogao da je spasi iz nesrećnog braka u kom se nalazi. Razvio je ubeđenost u to da žena koju voli izrazito pati u aktuelnom partnerskom odnosu i očekuje od njega da je reši tih muka.

Kako je odbio medikamentoznu terapiju, tim stručnjaka je pokušao sa psihoterapijom. Međutim, njegova motivacija za psihoterapijski rad je počivala na nerealnom očekivanju da će mu terapeut pomoći da realizuje svoje sumanute želje. Nakon nekog vremena provedenog na individualnoj psihoterapiji, njegov test realnosti se popravio i pokazivao je značajan napredak u svakodnevnom funkcionisanju. Kada su ove promene postale preteće po njegova erotomanična sumanuta uverenja, on je samoinicijativno prekinuo psihoterapijski proces i napustio odeljenje sa dijagnozom: „Poremećaj sumanutosti, tip: erotomanija“.

Mesec dana kasnije, ponovo je primljen u istu kliniku nakon što je iznova pokušao da uspostavi odnos sa svojim objektom opsesije pokušavajući da je zaprosi. Nakon što ga je odbila, stanje mu se pogoršalo. Poželeo je da oduzme sebi život vešanjem i napisao oproštajno pismo u kome traži oproštaj za sav bol koji je naneo svojoj voljenoj. Na insistiranje porodice žene koja je na meti erotomanije, hitno je primljen u psihijatrijsku bolnicu protiv svoje volje.  Prilikom ovog prijema bio je agitiran i odbio je tretman, preplavljen osećanjem krivice koja se pogoršavala ka sumanutosti. U toj fazi su počele da mu se javljaju suicidalne misli.

20341963_xl

Osmislivši lečenje kao adekvatnu kaznu za svoj zločin, pristao je na medikamentoznu terapiju. Tako je tretman ovog puta obuhvatao psihodinamski orijentisan psihoterapijski rad i kombinaciju antipsihotika. Kako mu se oporavljao test realnosti, počeo je da razmišlja o svom prethodnom ponašanju na kritički način, te su se, posledično, intenzivirala osećanja krivice, srama i samooptuživanja. Paralelno s tim, razvijali su se i depresivni simptomi praćeni psihomotornom retardacijom, melanholijom, anhedonijom, izostankom emocionalnih reakcija, uz suicidalne ideje, nakon čega je u terapiju uveden antidepresiv.

Dijagnostikovana mu je velika depresivna epizoda uz poremećaj sumanutosti erotomaničnog tipa. Individualna psihoterapija kombinovana sa antipsihoticima i antidepresivima rezultovala je poboljšanjem njegovog stanja. Dva meseca po početku tretmana njegovi depresivni simptomi (suicidalne misli i osećanje krivice) su iščezli, a raspoloženje mu se popravilo. Erotomanična uverenja su postepeno nestajala.

 

 

 

Referenca:

Kovacs, A. et al. (2005). Suicide Attempt and Melancholic Depression in a Male with ErotomaniaArchives of Suicide Research, 9(4), 369-372.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *