Muško-ženska prijateljstva: Korist ili teret?

man woman friends

Večno je pitanje i različita su mišljenja o tome da li muškarac i žena mogu zaista biti samo prijatelji. Zbog toga su ovi odnosi često uzrok ljubomore u romantičnim vezama ili braku, zbunjuju prijatelje i porodicu, a nekada i njih same. U mnogim društvima smatraju se neprikladnim, i očekivana su samo do perioda puberteta. Jedno istraživanje u pet zemalja, pokazalo je da su muško-ženska prijateljstva češća u evropskim zemljama (konkretno, Rumuniji i Francuskoj), a najmanje česta u Južnoj Koreji. Čak i nezavisno od kulture, i društva sa fluidnim granicama u odnosu na mešanje polova po bilo kom pitanju, gaje sumnju u to da bar jedno od njih, svesno ili nesvesno, prikriva romantične ili seksualne aspiracije.

Mediji su takođe delom krivi za sugestiju da bi u ovakvim prijateljstvima trebalo da postoji i seksualna privlačnost. Osvrnimo se na samo neke od popularnih televizijskih serija i filmova- When Harry met Sally, Friends, The Office, New Girl, He’s just not that into you. Svi oni daju model prijateljstva koji odiše romantičnom tenzijom koja se razvija u ljubavnu priču ili bar pokušaj iste.

Prijateljstvo po svojoj definiciji podrazumeva emocionalnu podršku, prihvatanje, lojalnost, poštovanje, zajedničke aktivnosti i druženje. Na taj način dele određene osobine sa romantičnim odnosima, pa i ne čudi što se može javiti seksualna privlačnost. A i kao ideal emotivnog partnera neretko se kao jedna od poželjnih karakteristika navodi da on mora biti ujedno i najbolji prijatelj. Ipak, za razliku od romantične veze, izostaje ekskluzivna posvećenost i umanjuje se ekspresija seksualnog ponašanja.

Kako bi se razjasnili ovi odnosi, važno je istaći da i muškarci i žene imaju slične ideje o tome šta znači biti blizak sa nekim i šta znači imati bliskog prijatelja. Oba pola preferiraju prijateljstva koja karakteriše emocionalna ekspresija, bezuslovna podrška, poverenje i slično. Zadovoljniji su odnosima u kojima je prisutna otvorenost. Takođe, i muškarci i žene ocenjuju intimnijim prijateljstva sa ženama. Dakle, žene su više bliske sa ženama, ali i muškarci ocenjuju bližim prijateljstva sa suprotnim polom. Razlog je pre svega u tome što muškarci u istopolnim prijateljstvima retko dobijaju sve značajne elemente- komunikacija je obično usmerena na grupu ili se vrti oko tema koje nisu usko vezane za prijateljstvo: sport, aktivnosti, automobili, stanje u društvu. Kada i pričaju o sebi, kompetitivnost muškog sveta ih onemogućava da govore o svojim neuspesima i slabostima, i više akcentuju svoja dostignuća. I pored predrasuda, muškarci su, ukoliko to situacija zahteva, sposobni za emocionalno otvaranje i intimnost, čak iako to ne pokazuju uvek. Kada su pod stresom, obično traže društvo ženskih prijatelja i dobijaju emocionalnu podršku. Muško-žensko prijateljstvo pruža jedinstvenu priliku da se uđe u intimnu interakciju bez kompeticije koja je ponekad karakteristična za istopolna prijateljstva. Zanimljivo je da kod muškarca, žena u koju je zaljubljen ima obično dosta sličnosti sa ženom koju smatra prijateljem, dok su kod žena u pitanju jasno različiti odnosi, i karakterno i fizički nemaju puno toga zajedničkog.

friends-with-benefits

Prema evolutivnoj psihologiji, ova prijateljstva su nastala kao poseban način rešavanja problema adaptacije sa kojima su se kontinuirano tokom istorije suočavali naši preci. Podrazumeva se da je zato njihova korist veća od potencijalnih štetnih strana. Pružaju društvo, zaštitu, informacije o tome kako da se privuče suprotan pol, kratkotrajne seksualne prilike. Prirodna selekcija je stvorila mehanizme koji vode do njihovog formiranja, selekcije i eventualnog razrešenja.

O’Meara je pretpostavio da se muško-ženska prijateljstva suočavaju sa četiri izazova: 1) odlučivanje o tipu emocionalne povezanosti (mešanje bliskosti i dopadanja sa romantičnim vezama), 2) suočavanje sa seksualnošću (pregovaranje o seksualnim granicama), 3) predstavljanje odnosa kao autentičnog prijateljstva drugim ljudima i 4) pitanje jednakosti u kontekstu polnih razlika.

Još jedna podela vezana je za vrste ovog prijateljstva, a to su obostrana romansa (jedan od njih ili oboje veruju da i onaj drugi želi da prijateljstvo pređe u nešto više), striktno platonsko (veruju da prijatelj želi da veza ostane platonska), željena romansa (želi da prijateljstvo pređe u romantičnu vezu ali mu/joj se čini da druga strana to ne želi), i odbijena romansa (ne želi romansu ali mu/joj se čini da druga strana želi). U platonskom odnosu se izbegava flert kako bi se održao status quo i sprečilo da veza postane romantična. Strah od odbacivanja i čuvanje veze su nekada zajednički cilj platonskog druženja. Strah od odbacivanja podrazumeva brigu o emocionalnom riziku ukoliko bi se otkrila romantična osećanja, dok je čuvanje veze- opreznost i vođenje računa o mogućim posledicama promene prirode odnosa.

Ponekad se prijatelji služe tajnim testovima kako bi proverili i utvrdili prirodu odnosa- na primer test trougla– biti u istom društvu sa prijateljem i romantičnim partnerom kako bi videli reakciju; ili test izdržljivosti– ponašaju se nepodnošljivo kako bi proverili da li će prijateljstvo preživeti.

Iako nije pravilo, mnogi tvrde da su bar u nekom periodu druženja osećali seksualnu privlačnost prema prijatelju suprotnog pola. Neki to čak vide i kao važnu komponentu zasnivanja prijateljstva ili kao nešto što doprinosi bliskosti. Prema istraživanjima, skoro 20% muško-ženskih prijateljstava prelazi u romantične odnose, i najčešće je muškarac taj koji pravi prvi korak. Nekada to nije prava romantična veza, već ono što se danas popularno zove friends with benefits. Ali, koliko komplikuju i šta se dešava sa prijateljstvom nakon kratkotrajnog upuštanja u seksualne odnose? Većina prijateljstava se nastavlja i nakon seksualne intimnosti, neki čak osećaju i veću bliskost. Ipak, oni koji nisu ostali prijatelji, osećaju se povređeno, prevareno i usamljeno; prolaze kroz stres i osećaju da gube važne interpersonalne odnose u životu. Nije najjasnije koji su to faktori koji jačaju ili slabe prijateljstvo u ovim situacijama. Pretpostavka je da zavisi od toga koji se deo više akcentuje- seksualna intimnost ili intimnost u vidu emocionalne povezanosti i razumevanja. Čak iako se pravila ustanove i pre početka seksualne avanture, nije jasno do čega će dovesti.

new-girl-nick-jess-drinking-game

A šta je sa prijateljstvom koje se stvara nakon romantične veze? Izgleda da opstaje samo onda kada i dalje postoji neka iskra ljubavi barem sa jedne strane. Ali što je veći romantični interes, veća je verovatnoća i da će se javiti ljubomora, kriticizam i žalbe- dakle, lako ćete to utvrditi.

Iako je činjenica da je u ljudskoj prirodi da suprotni polovi osećaju određenu međusobnu privlačnost, to ipak nije dovoljno da zaključimo da su muško ženska prijateljstva nemoguća. Da, mogu biti komplikovana. Ali ne, seksualnost ne mora uvek da bude na prvom mestu. Šta god da je razlog- seksualna orjentacija, nedostatak fizičke privlačnosti, način socijalizacije tokom života, ili to što su oboje već u romantičnim vezama- dovoljno je dobrih razloga za uspešno muško žensko prijateljstvo, i više ne živimo u doba kada se muške i ženske uloge prepliću samo u vidu romanse. Čak šta više, vreme koje provedemo družeći se, omogućava nam da prepoznamo kvalitete koji su poželjni u prijateljestvu ali ne i u ozbljinoj ljubavnoj vezi, a postoji i ono što se zove bratska ljubav nasuprot romantičnoj.

Autor: Sanja Dutina

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *