Princeza Leia i put heroja: Može li žena biti heroj?

Piše: Marica Stijepović

leiaUticaj medija na rodnu socijalizaciju očigledan je i stoga je važno na koji se način prikazuju muški odnosno ženski likovi. Dečacima i devojčicama su potrebni likovi sa kojima mogu da se identifikuju i od kojih mogu nešto da nauče. Postoji, međutim, razlika u tome kako se prikazuju muški a kako ženski likovi, naročito u popularnim filmovima. Različite studije prikazivanja rodnih uloga u medijima, a naročito filmovima i programima za mlade, ukazale su nedvosmisleno na potrebu za što više glavnih ženkih likova na filmu i televiziji. Preporuke ove metastudije su bile da se filmove i TV emisije uključi što više ženskih likova, bilo kao glavnih, bilo kao statista, bilo kao naratora; da je potrebno naoružati heroine i ostalim ciljevima i aspiracijama mimo ljubavnih, te da im treba podariti razvijen unutrašnji život. Princeza Leia je još daleke 1977. imala i važne ciljeve i ono što zovu ‘’stavom’’ i razvijen unutrašnji život. Njena postignuća su impresivna: najmlađa je senatorka Galaktičkog Carstva, što je postala sa osamnaest godina, vešta je sa oružjem, članica je Pokreta otpora.

Ali, da li princeza Leia podržava ili razbija stereotipe o rodnim ulogama? Po Janine Scarlett princeza Leia je bila jedna od prvih ženskih uloga koje su dale ženi poziciju moći – poziciju da se rame uz rame bori sa muškarcima. Naime, princeza Leia bila je jedna od retkih žena koje se uopšte i pojavljuju u ‘’trilogiji’’ – ostale se mogu prebrojati na prste jedne ruke, kao i broj njihovih minuta na platnu. Cela franšiza ima, pored Leie, još tri ili četiri individualizovana lika. Recimo, u ‘’prequelima’’’ se pojavljuje Leina majka Padmé Amidala, nekadašnja Queen of Naboo i članica Galaktičkog senata. Kada čujete titulu, jasno vam je da se radi o pametnoj, hrabroj i snažnoj ženi, ali joj je u trilogiji data samo uloga da umre mlada na porođaju nakon čega Anakin ‘’postaje zao’’ i okreće se Tamnoj strani. Uloga princeze Leie, ako ništa drugo, mnogo je složenija od pukog motivisanja muškaraca na akciju, što je čest slučaj u filmovima. George Lukas je, za razliku od Padme, prikazao Leiu kao snažnu i pametnu. Međutim, u Return of the Jedi, Leiu zarobljava Jabba. Jabba je mafijaš koji je toliko moćan da mu svi u okolini podilaze, osim Leie, što se može protumačiti kao bespogovorna personalizacija moći muškaraca. Evidentno je da u ovom delu narativa Leia postaje pasivna, jedino može da čeka da bude spašena, što predstavlja guranje Leie u tradicionalnu, submisivnu žensku ulogu. Stvar donekle vadi činjenica da Jabbu Leia sredi upravo uz pomoć lanca kojom ju je držao zarobljenu, a i to što je Han Solo – čovek koji Leiu voli zbog njenog duha, uprkos početnom komentaru da neće dozvoliti da mu ‘’žena zapoveda’’ – slep u toku ove episode. Ako ništa drugo, barem on ne komentariše njen izgled, mada je mnogim muškim fanovima prva asocijacija na Leiu upravo ova epizoda, umesto baratanja blasterom ili rečenice ‘’Ne može se Dart iskupiti za deset minuta ako je ceo život činio zlodela’’ – stav koji ne deli njen brat Luke, a čime se Leia opet individualizuje.  Međutim, po nekim teoretičarima, ova epizoda zapravo prikazuje kako Leia nadvladava svoj id – seksualne i agresivne pulzije nad kojima nema kontrolu, ali je na kraju stiče, što je u postpunosti simblizovano lancem kojim davi Jabbu.

carrie_fisher_38256

George Lucas smatrao je svoju ‘’trilogiju’’ klasičnim mitom, to jest klasičnom pričom o heroju. Heroj je, pogađate – Luke Skywalker. Po nekim autorima, arhetip heroja dominira sagom; a arhetip heroja je često vezan za spašavanje neke device ili princeze. Na samom početku Leia je možda i zamišljena kao arhetip Device, ali vremenom kroz karakterizaciju njegog lika, ona se može posmatrati i kao Lukeova anima. Prema jungijanskoj teoriji, jedan od ciljeva na putu samorealizacije je da se identifikuje Anima i da se reintegriše u ličnost. Saznanje da mu je Leia bliznakinja pomaže integraciji Anime kao femininog dela ličnosti – prihvata je ali ona ne dominira njime. Prema ovoj teoriji, uloga Leinog lika je da – pomogne Heroju, odnosno Lukeu, na njegovom putu samorealizacije. Međutim, isto tako važi i obratno – Lein odnos sa Lukeom je takođe vezan za odnos između anime i animusa. Ima i teorija prema kojima je zapravo Han Solo Lein animus.

U nekim feminističkim kritikama postavlja se pitanje, zašto je na prvom mestu Leia uopšte morala da bude – princeza, umesto da bude predsednikova (usvojena)  kćerka ili što god slično? Upravo zbog titule princeze Leiu ne povezujemo sa arhetipom (ženskog) heroja već sa ‘’damom u nevolji’’ mada ona to u velikom delu sage nije. Megan Kirns navodi da je Leia, osim u epizodi sa Jabbom, mnogo više od puke princeze; ona se odupire Dartu Vejderu, kao i Tarkinu; i pod torturom odbija da oda gde se kriju pripadnici otpora. Kada je ucenjuju da će uništiti celu njenu planetu, ona dovitljivo ‘’odaje’’ lažnu lokaciju. Vlasnica je, osim gore citiranih, još i rečenica poput ‘’Neko mora da nam spasi glave’’ kada preuzima stvari u svoje ruke ili kada kaže Hanu Solou ‘’Od sada ćeš raditi kako ti ja kažem’’. A čak i pošto joj se on svidi, ne gubi kritičnost prema njemu i ‘’skupo prodaje svoju kožu’’ izjavama poput ‘’Radije bih poljubila Vukija (Čubaku)’’. Nikada joj ne ponestaje reči.

Leia nije trenirana da bude džedaj, i upravo u tome je paradoks njenog lika. Čak u filmovima ostaje nejasno da li Leia poseduje silu – to jest, pošto nije trenirana za džedaja, Leia je srazmerno retko koristi, a ponekad ni sama nije svesna toga. Navodno se u kasnijim knjigama otkriva da Leia ima snažan potencijal, isto kao Luke, te je Luke i obučava džedajskoj disciplini. Međutim, u filmovima, koji kao medij najviše komuniciraju sa širom publikom, nema ni pomena o tome. Tvrdokorni fanovi imaju objašnjenja toga zašto Leia nikada nije postala džedaj a tiču se psiholoških – ne polnih – razlika između nje i njenog brata. Tako, postoji teorija da je Leia suviše pragmatična za ovu vrstu treninga, da je edukovana o društvenim obavezama i očekivanjima, za razliku od Lukea, kao i da je sličnija ocu nego što je on – te da se sigurno ne bi, kao Luke, smilovala na oca. Ovim teorijama nedostaje potvrda u samom toku priče. Miler i Sprič navode da Leia, u pokušaju reditelja da je učini ‘’Roršahovom mrljom’’ jer može biti ‘’sve svakome’’ – i koketa i zavodnica i borac i kraljica i buduća majka džedaja – postaje dvodimenzionalna kao lik.

star-wars5-movie-screencaps.com-8229

Leina važnost potencira se kroz Yodine reči, na Obi Wanovu opasku ‘’Taj dečko nam je zadnja nada’’ o Luku, kada Yoda misleći na Leiu kaže ‘’Ne, ne postoji još jedna’’. Yoda je najmudriji među džedajima i njegove reči reprezent su Sile glavom i bradom. Kada kaže bratu: ‘’Ti imaš moć koju ja ne razumem i nikada je neću imati’’, biva iznenađena kada joj ovaj pokroviteljski odgovori: ‘’Imaš tu moć, i vremenom ćeš naučiti da je koristiš’’. Međutim Luke ipak izgovara značajnu rečenicu ‘’Ja imam moć, ima je moj otac i… moja sestra.’’ Ni u nekim modernijim filmovima – kao što smo videli – sestrama se ne dozvoljava pristup muškim ‘’moćima’’. No, upravo zbog nedostatka drugih ženskih likova sa kojima bi mogla da komunicira, Leina važnost i vrednost zavise od procena muškaraca oko nje.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *