Gladan kao vuk- jezik psihopata

Istraživanja pokazuju da se na osnovnu analize jezika može mnogo toga zaključiti o ličnosti. Tokom razgovora, najčešće se fokusiramo na sadržajne reči- na glagole i imenice, a izgleda da nam mnogo više o psihološkoj dinamici osobe otkrivaju one druge, koje su po prirodi nesvesne i automatske. Nad glagolima i imenicama …

Read More