Parafilije

Rasprava za okruglim stolom centra Philoctetes u kojoj su učestvovali Arnold Davidson, Otto Kernberg, Richard Krueger, Linda Williams i Susan Winemaker. Tema: parafilije i potreba za naučnom teorijom seksualnosti. Please follow and like us:

Read More