Parafilije: Poremećaj objekta žudnje

Iako BDSM (skraćenica za Bondage, Discipline/ Sadism, Masochism) nalazimo u Dijagnostičkom i statističkom priručniku za mentalne poremećaje (DSM) kao potencijalni seksualni poremećaj, novija istraživanja pokazuju da ljudi koji praktikuju ovakvo seksualno ponašanje imaju bolje rezultate na brojnim merama ličnosti. Društveniji su, otvoreniji za nova iskustva, bolje kontrolišu impulse, više su zadovoljni životom i …

Read More

Parafilije

Rasprava za okruglim stolom centra Philoctetes u kojoj su učestvovali Arnold Davidson, Otto Kernberg, Richard Krueger, Linda Williams i Susan Winemaker. Tema: parafilije i potreba za naučnom teorijom seksualnosti. Please follow and like us:

Read More