Psihološki efekti nezaposlenosti

Za mnoge ljude, posao predstavlja način da zadovolje svoje bazične potrebe i to ne samo materijalne, već i potrebu za ispoljavanjem kreativnosti, samopoštovanjem, samoaktualizacijom. Upravo zbog ovoga nezaposlenost – definisana kao nedostatak ili gubitak plaćenog posla – može voditi smanjenju samopoštovanja i javljanju simptoma depresije i anksioznosti. Stoga se može …

Read More