Sav taj flert…

Retko koji domen ljudskog ponašanja ima tako važnu funkciju kao flert. Jedan je od oblika ponašanja krucijalnih za preživljavanje, bez kog su nam povezivanje sa drugima i produžetak vrste značajno otežani. Premda se svi sisari, pa i većina drugih životinja, upuštaju u kompleksne strategije s ciljem da privuku potencijalnog partnera …

Read More

Psihološki efekti nezaposlenosti

Za mnoge ljude, posao predstavlja način da zadovolje svoje bazične potrebe i to ne samo materijalne, već i potrebu za ispoljavanjem kreativnosti, samopoštovanjem, samoaktualizacijom. Upravo zbog ovoga nezaposlenost – definisana kao nedostatak ili gubitak plaćenog posla – može voditi smanjenju samopoštovanja i javljanju simptoma depresije i anksioznosti. Stoga se može …

Read More